مالی, مقالات, نرم افزار حسابداری

نکات مهم تامین اجتماعی برای حسابداران

نکات مهم تامین اجتماعی برای حسابداران

بررسی امور بیمه یک شرکت از قوانین تامین اجتماعی در حسابداری است. به این معنی که یک حسابدار حرفه ای باید با پیچ و خم های مسائل بیمه کارکنان آشنا باشد. حسابدار با اشراف کامل به موضوع بیمه، به مدیر کمک می کند تا سوابق و کارکرد پرسنل را تحت نظر داشته باشد. قصد ما تنها معرفی این قوانین است و قرار نیست به صورت تخصصی به این حوزه ورود کنیم. لذا در ادامه تنها به ذکر و معرفی کوتاه چند قانون تامین اجتماعی بسنده می کنیم. به عنوان مثال، شخصی که در شرکت یا کارگاه به خدمت گرفته شده است، نباید بازنشسته یک شرکت یا موسسه دیگر باشد. حسابدار به تمامی هزینه‌های پرداختی مانند دستمزد و مزایای نقدی و غیر نقدی را که باید به کارمندان و کارگران تعلق بگیرد، آشنایی دارد . همچنین، شناخت کاملی از وضعیت بیمه شدگان دارد.

میزان حق بیمه نیز از دیگر قوانین تامین اجتماعی در حسابداری به شمار می رود. بدین معنی که میزان حق بیمه،  سی درصد دستمزد دریافتی کارکنان است . این مبلغ به خاطر خدماتی مانند بازنشستگی و مرگ پس از بازنشستگی، دوازده درصد تعریف شده است. همچنین میزان حق بیمه فوت پیش از انفصال از خدمت تنها دو درصد می باشد. از کار افتادگی نیز چهار درصد میزان حق بیمه را تشکیل می دهد. درمان و معالجه نه درصد و بیمه بیماری نیز سه درصد تعریف شده است. خوب است بدانید، سهم و بهره کارفرما از حق بیمه بیست و سه درصد می باشد و سهم بیمه شده نیز هفت درصد برآورد می شود.

مالیات حقوق از جمله قوانین تامین اجتماعی در حسابداری

یکی دیگر از قوانین تامین اجتماعی در حسابداری، موضوع مالیات حقوق است. یک حسابدار  ضمن این که مالیات حقوق را می شناسد؛ به پیچ و خم های این حوزه نیز به خوبی واقف است. او باید درباره وجه معافیت مالیاتی دستمزد پرسنل و کارمندان نیز اطلاعاتی داشته باشد . به ویژه این که درباره مبالغی که هیات دولت برای دستمزد پرسنل تعین می کند نیز اطلاعات خوبی دارد. به عنوان مثال، وجوه مشمول مالیات بر حقوق پرسنل عبارت است از:  تمامی دستمزدهای دریافتی کارکنان ( دستمزد، اضافه کاری، حق فرزند و … ) . این وجوه از دستمزد کارگر یا کارمند کم می شود . مگر در این موارد که می توان استثناء قائل شد:

 • بازخرید کردن ایام مرخصی،
 • کمک هزینه حق اولاد یا همان عائله مندی،
 • هزینه ماموریت ها،
 • بدی آب و هوا ، عیدی و …
 • پاداش هایی که در آخر سال در نظر می گیرند،
 • کمک هزینه خانه و خواربار در زمانی که کارکنان بیمار باشند،
 • غرامت اخراج یا امتیازات پایان کار،
 • پاداش ها و تشویقی ها و ….

امور پیمانکاری از قوانین تامین اجتماعی در حسابداری

یکی دیگر از قوانین تامین اجتماعی در حسابداری بررسی موضوعاتی است که در حیطه پیمانکاری است. یک حسابدار باید با تمامی قوانین این بخش آشنا باشد. به عنوان مثال در یکی از بندهای قانون تامین اجتماعی این چنین آمده است: چنانچه کار به صورت کنترات به افراد حقیقی یا حقوقی سپرده می‌شود، کارفرما باید متعهد شود، پرسنل خود را نزد تامین اجتماعی بیمه کند. همچنین او باید تمام پول بیمه را طبق ضوابط و مقررات تامین اجتماعی بپردازد. حسابدار با در اختیار داشتن اطلاعات لازم در این حوزه، به بهترین وجه می تواند به مدیران، مشاوره دهد.

دیگر قوانینی که حسابدار باید از آنها اطلاع داشته باشد

دیگر قوانین تامین اجتماعی در حسابداری را می توان به موارد متعدد دیگری بسط داد. این قوانین می تواند شامل:

 • بانوان شاغل باردار،
 • مقررات مرخصی زایمان،
 • مرخصی استعلاجی،
 • قوانین تامین اجتماعی درباره فوت و مرگ و میر،
 • از کارافتادگی،
 • حوادث،
 • قوانین خاص کارفرمایان
 • دریافت حقوق بیکاری و شرایط آن،
 • ضوابط و مقررات تامین اجتماعی در زمینه شرکت ها و کلیه کارکنان و حتی خود کارفرما و …

 

سامانه یکپارچه ERP تحت وب پارسان یک سامانه جامع برای رفع تمامی نیازهای سازمان شما در حوزه ی نرم افزار ERP می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر و دموی رایگان نرم افزار اینجا کلیک کنید

 

حسابرسی بیمه چیست؟

به زبان ساده می‌توان گفت رسیدگی به دفاتر و بررسی اسناد مدارک کارفرمایانی که شرکت یا کارگاه دارند و پس از تشکیل پرونده در سازمان تامین اجتماعی، کد کارگاهی دریافت کرده‌اند همان تعریف حسابرسی بیمه است.

– قانون مربوط به حسابرسی بیمه در ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی موضوع رسیدگی، مطرح شده و متن دقیق آن را در اینجا قرار می‌دهیم:

– (کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایاى بیمه شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان، در اختیار او بگذارند.)

– بازرسان سازمان مى‌توانند از تمام یا قسمتى از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و براى کسب اطلاعات لازم به هریک از رؤسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذیربط مراجعه نمایند.

– بازرسان سازمان حق دارند کارگاه‌هاى مشمول قانون را مورد بازرسى قرار دهند و داراى همان اختیارات و مسئولیت‌هاى مذکور در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون کار خواهند بود.

– نتیجه بازرسى حداکثر ظرف یک یا دو ماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد.»

همانطور که در متن قانون حسابرسی بیمه نیز آمده، حسابرسی بیمه یعنی تمام اسناد و مدارک و دفاتر قانونی یک شرکت و کارگاه از سوی بازرسان مورد بررسی قرار می‌گیرد تا معین شود آیا کارفرما به تعهدات بیمه‌ در قبال کارکنان عمل کرده یا نه.

اهمیت حسابرسی بیمه چیست؟

حسابرسی بیمه بیشترین اهمیت را در زندگی کارکنان دارد. به این دلیل که کارگران تنها با پرداخت حق بیمه می‌توانند از خدمات تامین اجتماعی جهت معاش و سلامت برای خود و خانواده بهره‌مند شوند.بازرسی و حسابرسی بیمه به این منظور انجام می‌شود که حق بیمه‌ای کارگران یا کارکنان ضایع نشود و در جهت تامین حقوق بیمه‌ای آنها اقدامات کارفرمایان مورد بررسی قرار بگیرد تا مشخص شود که چقدر به تعهدات خود عمل کرده‌اند.همچنین حسابرسی تامین اجتماعی از دفاتر قانونی به عهده موسسه حسابرسی تامین اجتماعی بوده که وابسته به خود سازمان تامین اجتماعی است، انجام می‌شود.به این صورت که گروهی برای رسیدگی و بازرسی از دفاتر قانونی و اسناد مالی شرکت به محل فعالیت آنها مراجعه می‌کنند. یا اینکه اسناد و مدارک شرکت‌ها را دریافت می‌کنند و انجام بازرسی و رسیدگی را به محل موسسه حسابرسی منتقل می‌کنند.

حسابرسی بیمه با دو هدف اصلی انجام می‌شود:

۱- کارفرما حقوق بیمه‌ای کارکنان را رعایت کند

برای اینکه سازمان تامین اجتماعی بداند که کارفرما حقوق بیمه‌ای کارکنان را رعایت کرده یا خیر، اسناد و مدارک مربوط به حقوق مانند لیست بیمه‌ تامین اجتماعی و مالیات حقوق کارکنان بررسی می‌کند.کارفرما موظف است تمام اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیار فرد رسیدگی‌کننده قرار دهد.با تطابق آنچه که کارفرما ارایه می‌دهد با قوانین و مقررات مربوطه، فرد رسیدگی کننده برقراری حقوق کارکنان را کنترل می‌کند.در واقع این حسابرسی جهت اطمینان از پرداخت حق بیمه هزینه‌های صورت پذیرفته توسط کارگاه، انجام می‌شود.

۲- کارفرما در بستنِ قرارداد و پرداخت دستمزد قانونی عمل کند

بر اساس قانون تامین اجتماعی دستمزد پرداخت‌شده به افرادی غیر از بیمه شدگان شرکت نیز مشمول بیمه تامین اجتماعی است. ‎کارفرمایان باید در زمان پرداخت دستمزد این افراد، این موضوع را در نظر بگیرند. به همین دلیل فرد رسیدگی کننده برای کنترل این موضوع و اطلاع از درستی یا نادرستی بودنِ آن قراردادها، پرداخت‎های کارمزد، فاکتورهای کارمزدی و صورتحساب‎های دارای کارمزد را بررسی می‎کنند.گروه رسیدگی‌کننده برای حسابرسی بیمه تقریبا تمام مدارک مالی شرکت یا کارگاه را بررسی می‌کنند. از اظهارنامه مالیاتی و برگه‌های تشخیص و قطعی مالیاتی گرفته تا صورت‌های مالی و دفاتر قانونی.

 

کلام آخر

شرکت راهکارهای نرم افزاری پارسان برای رفع تمامی نیازهای شما در حوزه ی نرم افزاری، سامانه یکپارچه تحت وب پارسان را خدمت شما پیشکش می دارد.

شما می توانید از طریق لینکهای زیر، توضیحات جامع و کامل محصولات را مطالعه نماییدو در صورت نیاز اقدام به ارسال درخواست دموی رایگان از این سامانه کنید.

همچنین کارشناسان ما در واحد فروش، مشتاقانه آماده پاسخگویی به تمامی سوالات شما مشتریان گرامی در خصوص نحوه ی ارائه ی سیستم، عقد قرارداد و سایر موارد مرتبط هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *