مقالات

تفاوت ERP با BPMS

پارسان

تفاوت ERP با BPMS

مفهمومBusiness Process Management System مدیریت فرآیندهای کسب و کار رویکردی ( BPMS ) است سیستماتیک به منظور هر چه کارا نمودن گردش کار در یک سازمان به نحوی که برخور دار از قابلیت انطباق پذیری نسبت به تغییرات پیرامونی باشد. هدف از استقرار BPMS در یک سازمان ، کاهش خطاهای انسانی ناشی از تبادل نادرست اطلاعات بین افراد و نیز سوق دادن افراد به ایفای بهینه مسئولیت های خود باشد.ایجاد چنین زیرساخت پویایی نیازمند جداسازی جریانات ، قوانین کسب  و کار و خدمات است. شناسایی فرآیندهای کسب و کار نسبتا ساده است. اما مشخص نمودن بخش های مختلف کسب و کار و یافتن صاحبان فرآیندها ، دشوار می باشد.

BPMS VS ERP

با توجه به این تعریف ، سوال اساسی اینجاست که آیا مدل کردن و مدیریت فرآیندهای کسب وکار BPMS کفایت دارد؟

آبا فرآیندهای سازمان ما ، از شیوه گردش بهینه برخوردار هست؟ آیا ما به متخصصین بازمهندسی فرآیندها را در کلیه حوزه های سازمان به اندازه کافی دسترسی داریم؟

آیا میتوانیم به روش های فرآیندهای صنعت خود را تعیین و یا اکتساب نماییم و براساس آن با استفاده از ابرازی که تمرکز را از برنامه نویسی به مدیریت فرآیند غیر میدهد، بهبود فرآیند را ایجاد کنیم و یا BPMS قرار است وضعیت موجود را انجام دهد؟

باتوجه به تمام این سوالات و نقش پر اهمیت بهروش ها ( Best Practices که در ERP های معتبری که برای صنعت ما مناسب و متناسب هستند، میتوان به انتخاب بینشان فکر کرد؟

لازم به ذکر است اغلب ERP های معتبر از زیرساخت BPMS در معماری خود برخوردار می باشند.

برای کسب اطلاعات بیشتر ومقایسه دقیق تر بین تفاوت BPMS  (مدیریت فرآیندهای کسب و کار) و ERP (سیستم یکپارچه اطلاعات) پیشنهاد میکنیم به صفحه اصلی این دو محصول که در پایین همین متن لینک ها گذاشته شده است مراجعه کنید.

راهکارهای نرم افزاری پارسان

با هم سازمانی بهتر بسازیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شانزده + 8 =