10 دلیل موثر در بهبود روند ترخیص کالا از گمرک

ترخيص كالا از گمرک

آموزش و مهارت افزایی پرسنل اداره گمرک

با توجه به رشد تكنولوژي در ساختار كشتي ها و تجهيزات تخليه و بارگيري و همچنين ظهور روشهاي جديد در مديريت بنادر، نقش آموزش و مهارت افزایی نيروي انساني به طور مستمر از ارزش بالايي برخوردار مي باشد. نحوه ي تصميم گيري مديران در سطوح مختلف مديريت، عملكرد نيروي انساني شاغل در بخش اداري بنادر و گمرك، عملكرد اپراتورهاي فعال بر روي جرثقيل ها در تخليه و بارگيري و آموزش كافي كارمندان در مورد عمل به وظايف قانوني خود در رابطه با قوانين و مقررات همگی از مواردی است که میتواند در تسریع امور مرتبط با ترخیص کالا موثر باشد.

تجهیزات به روز

زير ساخت هاي فنـي شـامل برخورداري از جرثقيل هاي كارآمد و پيشرفته در بخش كنار اسكله و محوطه كانتينري بنادر، بكارگيري روش هـاي جديـد و مـدرن بـراي بازرسـي كانتينر، استفاده از اتوماسيون اداري و برنامه هاي جديد و موثر كامپيوتري در جهت كاهش خطاي منابع انساني مي شود.عملكرد تجهيزات بنادر و سطح بازدهي آنها، بكارگيري تجهيزات به روز در بخش هاي مختلف تخليه و بار گيري، استفاده ي مناسب از نرم افزارهاي كامپيوتري جهت كاهش خطاي نيروي انساني در عمليات انبارداري و استفاده از روشهاي مدرن و كارآمد در تخليه و بارگيري همگی از مواردی هستد که در افزایش سرعت انجام فعالیت های مرتبط با ترخیص کالا، اثرگذار باشد.

اصلاح نوع انجام عملیات در گمرک

دفترهاي اجرايي گمرك در بنادر از چهار بخش اصلي بارشماري، ارزيابي، كارشناسي امور و مديريت شكل يافته است. هريك از ايـن بخـش هـا بـه گونه اي در روند صادرات و واردات كالا و كانتينر و در كنار آن بر كاهش يا افزايش زمان طولاني روند ترخيص كالا در بنادر تاثيرگذار هستند. كاركرد شبانه روزي گمرك در كشور، بهبود زمان نوبت دهي و بازديد از كانتينرها، ترخيص كانتينر در گمركات با سيستم هاي مدرن و تجديد نظر در سازمان گمرك مطابق با تغییر نیاز در دوره های مختلف  میتواند به بهبود عملکرد اداره گمرک کمک کند.

بهبود وضعیت حمل و نقل

. حمل و نقل ريلي و جادهاي به عنوان دو روش حمل و نقل پر كاربرد در كشور ايران شناخته مي شود و تقريباً مي تـوان گفـت كـه غالـب حمـل كانتينر در كشور توسط اين دو روش از حمل و نقل انجام مي گيرد. ميزان اثر زيرساخت هاي حمل و نقل در كاهش زمان طولاني روند ترخيص كالا بسيار پر اهميت است. وجود جاده هاي استاندارد، برخورداري از خطوط حمل و نقل ريلي كارآمد، بهبود در تامين امكانات ويژه حمل و نقل كانتينر در كشور، افزايش تعداد كاميون ها در كشور بويژه در فصل سرما  و افزايش تعداد لوكوموتيو و واگن در خطوط ريلي كشور مهم ترین عوامل موثر در بهبود روند انجام کارهای مرتبط با ترخیص کالا میباشد.

استفاده از فناوری اطلاعات و سیستم های الکترونیک

سيستم هاي الكترونيكي باعث مي شوند كه اطلاعات مورد نياز اقتصادي شامل بارنامه ها، بيمه نامه ها، سیاهه و فاكتورها به صورت ديجيتال و بدون نياز به هيچ مدرك كاغذي، منتقل شده و در كوتاهترين مدت فعاليت اقتصادي انجـام شـود.. بهره مندي از يك سيستم اطلاع رساني جامع الكترونيكي، افزايش ميزان پهنای اينترنت در كشور، رشد دولت الكترونيك و استفاده از نرم افزار های مدیریت بازرگانی خارجی در تسریع امور گمرکی موثر واقع خواهد شد.

نقش صاحبان كالا در ترخيص كالاي خود

این گونه به نظر مي رسد که مالک كالا تمايل دارد كه كالاي خود را با سرعت از بندر خارج و به بازار انتقال دهد، اما در عمل هميشه اين گونه نيست. دلايلي وجود دارد كه نشان ميدهد برخي از صاحبان كالا با توجه به شرايط بازار تمايل زيادي به ترخيص سريع كالا خود ندارند. كمبود نقدينگي و نوسان زياد در بازار گاهي قدرت پرداخـت قيمـت كالا را از صاحب آن ميگيرد كه نتيجه آن رسوب كالا در بنادر خواهد شد. ثبات قیمت در بازار، قيمت گذاري صحيح و مناسب در زمينه هاي انبارداري در بنادر، ايجاد انبارهاي تخصصي و استاندارد در كشور،  بهبود وضعيت نقدينگي و گشايش اعتبار صاحبان كالا و كاهش ميزان اختلافات بين صاحب كالا و فرستنده کالا، اثرگذاری بسیار زیادی در رفع موانع موجود در ترخیص کالا خواهد داشت.

بهبود در روند صدور مجوز های قانونی

در كنـار صـدور مجـوز از ادارات مختلف همكاري بانك ها نيز در گشايش اعتبار توسط صاحبان كالا، ميتواند در تسهيل روند واردات كالا به كشور بسيار مهم اسـت. هرگونـه پيچيدگي و زمان بر بودن پروسه دريافت مجوز از ارگان هاي مختلف مي تواند به افزايش زمان ترخيص كالا در بنادر منجر شود و زمان رسوب كـالا در بنادر را افزايش دهد. همكاري بانك ها در گشايش اعتبار، كاهش زمان مورد نياز در صدور مجوز توسط ادارات بهداشت و استاندارد و استقرار دفاتر نمايندگان ارگان های مربوطه، همگی درجریان انجام کارهای ترخیص کالا از گمرکات کشور موثر است.

مشكلات سياسي

مسائل سياسي و فاكتورهاي تاثير گرفته از آن، از مهم ترین عوامل موثر بر مدت زمان ترخیص کالا از گمرک میباشد. ايـن مسـائل مـي تواند توانايي صاحبان كالا جهت ارتباط مستقيم با فروشندگان كالا در خارج از كشور و انتقال آسان وجه را به شدت كاهش دهد.  رفع تحريم هاي بين المللي و مشكلات ناشي از آن در خصوص گشايش اعتبار و انتقال وجه، افزايش ميزان تمايل كشورها به انجام فعاليت هاي اقتصادي با ايران. كاهش زمان اخذ مجوزهاي فرهنگي براي واردات برخي از كالاهاي فرهنگي و اجتماعي همگی در زمره فعالیت های اثرگذاری در تسریع امور گمرکی خواهد شد.

حذف یا کاهش کاغذ بازی و کارهای اداری

بروكراسي هاي پيچيده در روند صدور مجوزها و مدارك لازم جهت ترخيص كالا و كانتينر همواره باعث بروز مشـكلاتي شـده اسـت، كـه رسـوب كانتينر و كالا در بنادر را به دنبال دارد. كاغذبازي هاي پيچيده و زمانبر باعث طولاني شدن روند ترخيص كالا و كانتينر مي شـود و رسـوب آن در بنادر را دوچندان مي كند. وجود شفافيت در قوانين گمركي، كاهش كاغذ بازي و بروكراسيهاي اداري، افزايش همكاري بين ارگان هاي مختلف و كاهش موازي كاري ها در امور مربوط به صادرات و واردات به عنوان یکی از مهم ترین علل  موثر در حوزه ترخیص کالا لحاظ میشود.

مشكلات جغرافيايي و اجتماعي

بخشي از دلايل رسوب كانتينر در كشور مي تواند مربوط به مسايل اجتماعي و جغرافيايي كشور باشد  که به لحاظ اثرگذاری از درجه اهمیت کمتری برخوردار میباشد. بهبود روند ترافيك كشور بويژه در فصول سرما، نقش عوامل پيش بيني نشده مانند سيل، حوادث ناگوار و شيوع، جلوگيري از هرگونه مشكلات اجتماعي و اعتصابات، جلوگيري از افزايش حجم ناگهاني واردات به كشور به دلايل سياسي، کاهش ميزان تعطيلات رسمي در كشور و بهبود ساعات كاري كارمندان گمرك و بنادر از دیگر عوامل موثر در بهبود سرعت ترخیص کالا از گمرکات کشور میباشد.

مطالب مرتبط

ul > .bdt-post-list-item; delay: 350;”>

دیدگاه کاربران


نام و نام خانوادگی*


آدرس ایمیل*


دیدگاه*


کلمات کلیدی

  • ترخیص کالا
  • خدمات ترخیص کالا
  • مدیریت بازرگانی خارجی

آخرین مطالب

ul > .bdt-post-list-item; delay: 350;”>