نرم افزار BPMS

مدیریت فرآیند کسب و کار

نرم افزار BPMS مخفف عبارت Business Process Management System که به معنای «نرم افزار مدیریت فرآیند کسب و کار» می‌باشد.

مدیریت فرآیند کسب و کار پارسان

نرم افزارها موجود در بازار دارای دو حالت معماری ساختاری میباشند، Fixed Solution  ها و نرم افزارهایی با امکان مدیریت فرآیند. اصولا نرم افزار BPMS از جمله نرم افزارهایی است که با در اختیار قراردادن یک محیط گرافیکی شما را قادر می‌سازد با کمترین دانش برنامه نویسی اقدام به یکپارچگی و مکانیزه کردن فرآیندهای جاری سازمان خود نمایید. به عبارتی نرم افزار BPMS ابزاری برای تولید نرم افزارهای اختصاصی یک شرکت توسط خودش می‌باشد اصولا برای شرکتها و سازمانهایی که در فرآیندهای خود دارای پیچیدگی میباشند نرم افزارهایی که در زمره Fixed Solution ها قرار دارند حداکثر میتوانند تا 75 درصد پوشش فرآیندی ایجاد نمایند ولی با استفاده از نرم افزار BPMS میتوان این پوشش فرآیندی را تا حد زیادی بالا برد.

البته سازمان‌ها در گذشته به دلیل نیاز به پوشش فرآیندی کامل از تعداد زیادی نرم افزارهای کاربردی استفاده میکردند که این باعث میشد که شرکتها دچار معضل سیستم‌های جزیره‌ای شوند. با گذشت زمان و شکل گیری ایدهء نرم افزار مدیریت فرآیندهای کسب و کار ( نرم افزار BPMS )، متخصصان پی بردند می‌توان با صرف هزینه و زمان بسیار کم اقدام به تولید سیستمی یک‌پارچه از تمامی نرم افزارها موجود سازمان بنمایند.

در کنار همه این مزیتها اگر در سازمانی دانش کافی برای تولید و پیاده سازی فرآیندهای سازمان وجود نداشته باشد پیاده سازی نرم افزار BPMS دچار کندی و سعی و خطای زیادی خواهد بود و اصولا این ابزار مناسب آن دسته از شرکتها و موسساتی میباشد که در عین پیچیدگی فرآیندی دارای دانش کافی برای استقرار سیستمهای فرآیندی باشند.

البته سازمان‌ها در گذشته به دلیل نیاز به پوشش فرآیندی کامل از تعداد زیادی نرم افزارهای کاربردی استفاده میکردند که این باعث میشد که شرکتها دچار معضل سیستم‌های جزیره‌ای شوند. با گذشت زمان و شکل گیری ایدهء نرم افزار مدیریت فرآیندهای کسب و کار ( نرم افزار BPMS )، متخصصان پی بردند می‌توان با صرف هزینه و زمان بسیار کم اقدام به تولید سیستمی یک‌پارچه از تمامی نرم افزارها موجود سازمان بنمایند.

در کنار همه این مزیتها اگر در سازمانی دانش کافی برای تولید و پیاده سازی فرآیندهای سازمان وجود نداشته باشد پیاده سازی نرم افزار BPMS دچار کندی و سعی و خطای زیادی خواهد بود و اصولا این ابزار مناسب آن دسته از شرکتها و موسساتی میباشد که در عین پیچیدگی فرآیندی دارای دانش کافی برای استقرار سیستمهای فرآیندی باشند.

نرم افزار BPMS

شرکت “راهکارهای نرم افزاری پارسان” با دقت و مطالعه زیاد و بررسی فرآیندهای سازمانهای بزرگ و کوچک توانسته است که امکانات یک Fixed Solution را در کنار یک نرم افزار BPMS حرفه ای قرار داده و این امکان را در اختیار سازمانها و شرکتهای مختلف قرار دهد تا در پیاده سازی سیستم بتوانند صرفه جویی در مصرف منابع داشته باشند و در عین این صرفه جویی دقت و پوشش فرآیندی را در سطح بالایی داشته باشند.

نرم افزار BPMS

شرکت “راهکارهای نرم افزاری پارسان” با دقت و مطالعه زیاد و بررسی فرآیندهای سازمانهای بزرگ و کوچک توانسته است که امکانات یک Fixed Solution را در کنار یک نرم افزار BPMS حرفه ای قرار داده و این امکان را در اختیار سازمانها و شرکتهای مختلف قرار دهد تا در پیاده سازی سیستم بتوانند صرفه جویی در مصرف منابع داشته باشند و در عین این صرفه جویی دقت و پوشش فرآیندی را در سطح بالایی داشته باشند.

ابزارهای ویژه و پیشرفته پارسان

ابزارهای ویژه و پیشرفته پارسان