پارسان

نرم‌افزار تحت وب اموال و دارایی ثابت پارسان‌

نرم افزار اموال و دارایی ثابت تحت وب پارسان تمامی عملیات را از زمان شناخت اولیه دارایی تا لحظه قطع شناخت دارایی به طور کامل پوشش می دهد. رویدادهایی مانند خرید، انتقال از انبار و استقرار، تعمیرات اساسی، الحاق و انفصال، جابجایی، اسقاط، فروش، تجدید ارزیابی، معاوضه، اهدا، بلااستفاده کردن، استفاده مجدد و دارایی درحال تکمیل از مواردی است که تماما تحت پوشش نرم افزار مدیریت اموال و دارایی ثابت تحت وب پارسان قرار گرفته است. نحوه محاسبه و روش استهلاک، نحوه برخورد با تعمیرات اساسی، الحاق، بلااستفاده کردن، تجدید ارزیابی و سایر موارد به طور کامل منطبق بر استانداردهای حسابداری و قوانین مصوب می باشد. همچنین برای پوشش نیازهای مدیران میانی و عالی، حسابرسان مستقل و بازرسان، ده گزارش تخصصی از جمله خلاصه عملکرد تحلیلی اموال به تفکیک گروه و ریزپلاک، مرور ماتریسی اموال، کاردکس اموال، گزارش جامع تحلیلی اموال در نرم افزار دارایی ثابت پارسان پیاده سازی شده است.

10 ویژگی پرکاربرد نرم‌افزار اموال و دارایی ثابت

نرم افزار اموال و دارایی ثابت تحت وب پارسان تماما براساس آخرین استانداردهای حسابداری از جمله استاندارد لازم الاجرای شماره ۱۱ حسابداری و قوانین مالیاتی از جمله ماده های ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱ و ۱۵۲ قانون مالیات های مستقیم و همچنین بخشنامه هایی از جمله ۷۸/۹۵/۲۰۰ مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۵ طراحی، تولید و پیاده سازی شده است. بهای تمام شده دارایی، قوانین محاسبه استهلاک، نحوه برخورد با تعمیرات اساسی، بلا استفاده کردن دارایی، تجدید ارزیابی، فروش دارایی و ساختار گزارش گیری از موارد حایز اهمیتی است که هموارده مد نظر کارشناسان و متخصصان شرکت پارسان قرارگرفته است.

تمامی عملیات و رویدادهای مرتبط با اموال و دارایی های ثابت از زمان شناخت اولیه تا زمان قطع شناخت شناخت تمام در نرم افزار تحت وب اموال و دارایی ثابت پارسان پوشش داده شده است.این عملیات شامل: خرید مستقیم، استقرار، انتقال از انبار، معاوضه، اهدا، فروش ، اسقاط، انتقال به خارج سازمان، حذف، جابجایی، تعمیرات اساسی، الحاق و انفصال، بلااستفاده کردن و استفاده مجدد، تجدید ارزیابی و دارایی در حال تکمیل، محاسبه استهلاک و صدور سند حسابداری و خزانه داری می باشد.

نرم افزار اموال و دارایی های ثابت پارسان با نرم افزار حسابداری و نرم افزار خزانه داری به طور کامل یکپارچگی اطلاعات دارد و به راحتی میتوان از انتقال اطلاعات صورت گرفته بین این سه زیرسیستم حوزه مالی بهره برد. به طور مثال در هنگام خرید یا فروش دارایی مبالغ نقدی یا غیر نقدی دریافت و پرداخت شده در نرم افزار خزانه داری پارسان ثبت و ضبط میشود یا به هنگام محاسبه استهلاک یا تجدید ارزیابی به راحتی می توان الگوی سند را به طور دلخواه در زیرسیستم اموال و دارایی ثابت تحت وب پارسان مشخص کرد تا سند هزینه استهلاک یا حذف مبلغ دفتری تمام به طور اتوماتیک در زیرسیستم حسابداری تحت وب پارسان صادر شود.

با توجه به حساسیت رویدادهای مرتبط با اموال و دارایی ثابت، نیازهای اطلاعاتی بیشماری در این مورد چه برای استفاده کنندگان درون سازمانی و چه برای استفاده کنندگان برون سازمانی وجود دارد. در نرم افزار اموال و دارایی ثابت تحت وب پارسان ده گزارش تخصصی مرتبط با اموال طراحی و پیاده سازی شده است که علاوه بر پوشش نیازهای مدیران میانی و عالی، نیازهای استفاده کنندگان برون سازمانی مانند حسابرسان و بازرسان را نیز به طور کامل پوشش داده است.از مهم ترین گزارشات می توان به گزارشات : گزارش ماتریسی مرور اموال و دارایی ثابت، گزارش خلاصه عملکرد تحلیلی، گزارش اموال تحویلی، کاردکس اموال و گزارش جامع تحلیل اموال اشاره کرد.

چند ویژگی خاص مانند تعریف اموال و دارایی ثابت تا ۱.۰۰۰.۰۰۰ پلاک، تعریف ویژگی های خاص در اطلاعات پایه نرم افزار و اختصاص به دارایی و گروه دارایی، انعطاف پذیری در نحوه برخورد با تعمیرات اساسی، تعریف الگوی پلاک برای کنترل های داخلی بیشتر، تعیین دلخواه سرفصل های حسابداری و خزانه داری، انجام عملیات مختلف به صورت تکی وگروهی و سرعت بسیار بالا در محاسبه استهلاک و گزارش گیری باعث شده است تا نرم افزار اموال و دارایی ثابت تحت وب پارسان را به یک نرم افزار قدرتمند تبدیل کند.

یکی از مشخصه و ویژگی های مهم نرم افزار مدیریت اموال و دارایی ثابت پارسان که در بستر وب طراحی شده است پوشش نیازهای سازمان های چند شرکتی و هلدینگی می باشد. به راحتی می توان ساختار سازمانی مربوطه در نرم افزار پارسان ایجاد کرد و تمامی عملیات مرتبط با اموال و دارایی ثابت را برای شرکت اصلی و شرکت ها یا نمایندگی های زیرمجموعه انجام داد. همچنین می توان به صورت همزمان به تمامی امور و رویدادهای مربوط به دارایی ها در تمامی شرکت ها یا نمایندگی های زیرمجموعه نظارت و کنترل مطلوبی داشت.

با پوشش تمامی عملیات مرتبط با اموال و دارایی ثابت در یک نمونه پیاده سازی شده موفق که دارای ۳۲ شعبه مجزا و ۱۰۰۰۰ دارایی پلاک شده می باشد، علاوه بر تبدیل و انتقال اطلاعات ۱۰ ساله اموال از یک نرم افزار دیگر، قابلیت های بسیار زیادی در نرم افزار ایجاد شده است که می توان اظهار داشت نرم افزار اموال و دارایی ثابت تحت وب پارسان در رده بهترین نرم افزارهای مدیریت اموال در بازار نرم افزاری ایران قرار می گیرد. با تجارب بدست آمده در طی این ۲۰ سال و همچنین تجربه پیاده سازی موفق در سازمان های بسیار بزرگی همچون شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران می توان به قطعیت اعلام کرد که در پوشش نیازهای شرکت ها با هر قد و اندازه ای که باشند هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد.

برای آنکه بتوان مدیریت جامع و یکپارچه ای بر امور و فرآیندهای مرتبط با اموال و دارایی ثابت موجود در سازمان های چند شرکتی و تک شرکتی داشت لازم است تا در صورت لزوم تمام یا بخشی از عملیات حساس مربوطه مانند فروش دارایی، اسقاط دارایی، بلااستفاده کردن دارایی و یا تجدید ارزیابی براساس اعلام تایید مدیران میانی و عالی صورت بگیرد.به همین خاطر از کارتابل های قابل تنظیم و داینامیک استفاده شده است تا علاوه بر تایید یا رد مدیران مختلف بتوان گردش اطلاعات را به خوبی مشاهده کرد.در این بین تعریف مجوزها و پیوست مدارک نیز از قابلیت هایی است که کیفیت نحوه انجام کارها اثر گذار است.

برای آنکه بتوان مدیریت جامع و یکپارچه ای بر امور و فرآیندهای مرتبط با اموال و دارایی ثابت موجود در سازمان های چند شرکتی و تک شرکتی داشت لازم است تا در صورت لزوم تمام یا بخشی از عملیات حساس مربوطه مانند فروش دارایی، اسقاط دارایی، بلااستفاده کردن دارایی و یا تجدید ارزیابی براساس اعلام تایید مدیران میانی و عالی صورت بگیرد.به همین خاطر از کارتابل های قابل تنظیم و داینامیک استفاده شده است تا علاوه بر تایید یا رد مدیران مختلف بتوان گردش اطلاعات را به خوبی مشاهده کرد.در این بین تعریف مجوزها و پیوست مدارک نیز از قابلیت هایی است که کیفیت نحوه انجام کارها اثر گذار است.

فرآیند کار در نرم افزار اموال و دارایی ثابت پارسان

نرم افزار اموال و دارایی های ثابت تحت وب پارسان یک ابزار قدرتمند برای مدیریت دارایی ها شناخته میشود تماما براساس قوانین و استانداردها طراحی و پیاده سازی شده است که به بخشی از آنها اشاره شده است:

اقلام بهای تمام شده تماما براساس بند ۱۶ استاندارد شماره ۱۱ حسابداری در نظر گرفته است.

– در رابطه با برکناری دائمی یا واگذاری دارایی صراحتا بند ۷۰ استاندارد شماره ۱۱ حسابداری مورد استفاده قرار گرفته است.

– در رابطه با بلا استفاده کردن و استفاده مجدد مطابق بر بخشنامه ۷۸/۹۵/۲۰۰ مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۵ عمل شده است.

– در رابطه با اسناد حسابداری و خزانه داری میتوان براساس الگوی دلخواه، شابلون سند را برای تمامی عملیات اموال ایجاد کرد.

–  روش  و نحوه محاسبه استهلاک روزشمار و تماما بر اساس ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم و بند ۴۳ استاندارد ۱۱

-در رابطه با تعمیرات اساسی اثر افزایشی عمر مفید و بهای تمام شده مطابق با بند ۱۴ استاندارد ۱۱ حسابداری

– تجدید ارزیابی براساس بند ۲۹ استاندارد ۱۱ حسابداری

– گزارش خلاصه عملکرد تحلیلی مطابق با نیازحسابرسان مستقل

لیست قابلیت های اموال و دارایی ثابت

قابلیت های موثر در افزایش دقت کنترل عملیات

 • تمامی عملیات و محاسبات دقیقا براساس استاندارد شماره ۱۱ حسابداری و همچنین ماده ۱۴۹ قانون مالیات انجام میشود
 • محاسبه استهلاک به صورت روز شمار
 • محاسبه بهای تمام شده براساس پارامترهای استاندارد ۱۱ حسابداری
 • اطلاعات گارانتی اموال
 • امکان پیوست و الصاق سایر اطلاعات اموال
 • محاسبات اموال بلااستفاده براساس بخشنامه ۷۸/۹۵/۲۰۰ مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۵
 • انجام عملیات اموال گردانی و سرشماری دارایی
 • صدور سند حسابداری به صورت اتوماتیک براساس الگوی سند ایجاد شده از قبل

امکانات خاص نرم افزار اموال دارایی ثابت پارسان

 • پوشش تمامی عملیات مرتبط با اموال از لحظه شناخت اولیه تا قطع شناخت
 • شناخت اولیه : خرید مستقیم، استقرار، انتقال از انبار، معاوضه، اهدا
 • قطع شناخت : فروش ، اسقاط، انتقال به خارج سازمان، حذف
 • سایر موارد: جابجایی، تعمیرات اساسی، الحاق و انفصال، بلااستفاده کردن و استفاده مجدد، تجدیدارزیابی
 • امکان انتقال اطلاعات اموال از اکسل به نرم افزار اموال و دارایی ثابت تحت وب پارسان
 • اثر افزایشی عمر مفید یا افزایشی بهای تمام شده در صورت ثبت تعمیرات اساسی براساس نظر کاربر
 • امکان انجام عملیات مختلف مرتبط با اموال به صورت تکس یا گروهی مانند اسقاط و وفروش اموال
 • پوشش ساختار هلدینگی و چند شرکتی در تعریف و مدیریت اموال و دارایی ثابت

گزارشات نرم افزار تحت وب دارایی ثابت پارسان

 • گزارش ماترسی مرور اموال و دارایی ثابت
 • گزارش خلاصه عملکرد تحلیلی
 • گزارش اموال تحویلی
 • کاردکس اموال
 • گزارش جامع تحلیل اموال
 • گزارش تعمیرات دارایی
 • گزارش تحلیلی فروش دارایی
 • گزارش تحلیلی بیمه دارایی
 • گزارش تحلیل استهلاک
 • گزارش تحلیلی شناخت و قطع شناخت 
پارسان
توضیحات بیشتر

امکانات مرتبط با تعریف اطلاعات مرتبط با اموال و دارایی های ثابت

 • تعريف مراكز هزينه به صورت درختی، چند سطحی و نامحدود
 • اختصاص حساب های تفصیلی به هرکدام از مراکز هزینه ایجادشده
 • تعريف محل های استقرار اموال به صورت درختی و با استفاده از تنظیمات دلخواه و بدون محدوديت
 • تعريف گروه های دارايی به صورت درختی و بدون محدوديت
 • تعريف جمع دار اموال به صورت نامحدود
 • تعريف انواع قوانین استهلاک به صورت نامحدود
 • تعریف انواع ویژگی برای گروه دارایی و اختصاص هرویژگی به دارایی
 • نمایش ویژگی های تعریف شده در فرم خرید مستقیم، استقرار و یا انتقال از انبار
 • تعريف انواع دارايی به تفکیک منقول و غیر منقول، مشهود و نامشهود، انباری، اموالی و…
 • امکان تفکیک دارايی به صورت ساختمان و اراضی، كاال، مالکیت معنوی، حق بهره برداری، سرقفلی و…
 • تعريف دارايی به صورت گروهی، انفرادی
 • تعريف ساختار پلاک دارايی برای تولید خودكار شماره پلاک و ثبت پلاک قديم
 • امکان تنظیمات سرفصل حسابداری مربوط به عملیات مختص به دارايی ( ثبت استهلاک، ثبت خريد دارايی، ثبت هزینه اسقاط، ثبت فروش، ثبت نقل و انقال به خارج سازمان، ثبت معاوضع، ثبت تجدیدارزیابی و موارد دیگر)
 • تولید دارايی بر اساس ساختار پلاک تعريف شده
 • تولید شماره پلاک به صورت دستی و اتوماتیک
 • تعریف الگوی دلخواه برای ایجاد شماره پلاک
 • امکان تعریف ۱.۰۰۰.۰۰۰ پلاک

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

سوالات متداول

نرم افزار مدیریت اموال و دارایی ثابت پارسان در زمره زیرسیستم های مربوط به راهکار مدیریت مالی پارسان قرار گرفته است که معمولا پیشنهاد میشود به صورت یک راهکار جامع و یکپارچه مدیریت مالی تهیه شود اما در مواردی که مشتریان محترم فقط نیاز به زیرسیستم اموال و دارایی ثابت داشته باشند این امکان وجود دارد تا این نرم افزار جداگانه خریداری شود.

پلاک گذاری در نرم افزار اموال پارسان به صورت دستی و اتوماتیک انجام میشود که تا ۱.۰۰۰.۰۰۰ پلاک را میتوان به راحتی براساس الگوهای دلخواه پلاک گذاری کرد.برای آن که بتوان کنترل داخلی مطلوبی را اعمال کرد میتوان در تعریف پلاک دارایی از محل استقرار یا گروه دارایی را در الگوی دلخواه پلاک در نظر گرفت.

محاسبه استهلاک به صورت روز شمار محاسبه میشود و به همین دلیل از دقت بالایی برخوردار است.پس از آن که نحوه ورود اموال به نرم افزار به یکی از روش های خرید مستقیم، استقرار از سایر نرم افزارها یا انتقال از انبار مشخص شد براساس تاریخ بهره برداری و تاریخ استقرار، تاریخ ملاک محاسبه استهلاک مشخص شده و براساس زمان بندی که کاربر در نظر میگیرد این مهم انجام میشود.همچنین استهلاک دارایی هایی که عملیات قطع شناخت برای آنها صورت میگیرد به صورت اتوماتیک صورت میگیرد.

پس از ثبت تعمیرات میتوان به دو صورت افزایش عمر مفید یا افزایش بهای تمام شده اثر تعمیرات را اعمال کرد.
تجدید ارزیابی تماما براساس استاندارد بر اساس گروه دارایی و در دوره های ۳ یا ۵ ساله انجام میشود و در لحظه تجدید ارزیابی ناخالص مبلغ دفتری صفر میشود.
در رابطه با الحاق و انفصال مستقیما اثر بهای تمام شده ای دارد و بر مبلغ استهلاک نیز اثر گذار است.

گزارش تخصصی برای پوشش نیازهای اطلاعاتی طراحی و پیاده سازی شده است که علاوه بر رفع نیازهای مدیران میانی و عالی، نیازهای استفاده کنندگان برون سازمانی مانند حسابرسان مستقل و بازرسان را نیز در برمیگیرد.

به طور کامل هر آنچه که یک سازمان چند شرکتی درباره مدیریت اموال و دارایی ثابت نیازدارد در نرم افزار اموال و دارایی ثابت تحت وب پارسان در نظر گرفته شده است.ساختار سازمانی مد نظر را درنرم افزار پارسان ایجاد کرده و پس از آن به طور جداگانه یا همزمان میتوان عملیات مربوط با اموال را انجام داد.لازم به ذکر است که برای سازمان های چند شرکتی به هیچ وجه در تعریف کاربران محدودیت وجود ندارد.

تازه‌های کافه‌دانش