ماموریت و اهداف پارسان

 ماموریت و اهداف

ماموریت و اهداف

ماموریت ما

شرکت صنعت یار با پشتوانه نزدیک به ۲۰ سال حضور موثر در فضای فناوری اطلاعات کشور عزیزمان ایران ماموریت خود را اینگونه تعریف می کند:

توانمند سازی سازمانها و ارگان های دولتی و شرکت های خصوصی در تشخیص مسائل و چالش های فرارو و انتخاب راهبردهای صحیح  با ارائه راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات با استفاده از مشاوره، تحلیل و طراحی، بومی سازی، آموزش و استقرار بر اساس تجربیات و الگوهای موفق

 اهداف ما

شرکت صنعت یار از همان ابتدا با اهداف:

  • مشاوره در پیاده سازی سیستمهای نرم افزاری.
  • ارائه راه حل های سازمانی و تولید سیستم های سفارشی جهت سازمان ها و شرکت ها.

کار خود را آغاز نمود.

در ادامه با رسیدن به اهداف مذکور ضمن حفظ این خط مشی اقدام به ترسیم اهداف زیر نمود:

  • بستر سازی و پیاده سازی علمی و عملیاتی ERP با طراحی و تولید بر اساس مقتضیات کسب و کار های بومی.
  • پیاده سازی و استقرار سیستم های جامع سازمانی و ارائه راهکارهای بهینه جهت استقرار سیستم ها، درسازمان های مختلف دولتی و خصوصی.
  • ارائه محصولات متنوع با تاکید بر انعطاف پذیری، خلاقیت و نوآوری و ارائه خدمات پشتیبانی عالی به مشتریان.
  • تولید نرم افزار و راهکارهای نرم افزاری به سفارش مشتری.