نرم افزار پرسنلی

نرم‌ افزار پرسنلی

معمولاً در یک راهکار نرم‌افزاری مرتبط با مدیریت منابع سازمانی نقطه شروع، ورود اطلاعات پرسنلی می‌باشد.

فرآیند استقرار و آموزش

فرایند استقرار و آموزش پارسان
استقرار نرم افزار

قابلیت‌ های نرم‌ افزار پرسنلی پارسان

خدمات پشتیبانی

سطوح خدمات پشتیبانی

سوالات متداول

نرم‌افزار پرسنلی تحت وب پارسان این قابلیت را دارد تا در صورت لزوم با نرم‌افزارهای دیگر ارتباط یک‌طرفه و دوطرفه داشته باشد هم‌چنین می‌توان نسخه‌های متفاوت نرم‌افزار پرسنلی پارسان را به طور جداگانه خریداری کرد.

به هیچ‌وجه در تعریف پرسنل و کاربران محدودیتی وجود ندارد و از بابت تعریف پرسنل و کاربران هزینه جداگانه دریافت نمی‌شود.

تمامی اطلاعات ۱۲ گروه مختلف اطلاعات از لحظه استخدام تا بازنشستگی به طور کامل در نرم‌افزارتحت وب پرسنلی پارسان ثبت، ضبط و تمامی سوابق به صورت آنلاین نگهداری می‌شود.هم‌چنین پس از تعریف اطلاعات پرسنل، پرونده‌های الکترونیکی در لحظه ایجاد شده که قابلیت ویرایش و اصلاح نیز در نظر گرفته شده است.

نرم‌افزارهای پرسنلی، مدیریت تردد، احکام کارگزینی، ارزیابی عملکرد، آموزش، امور نقلیه، امور رفاهی و حقوق و دستمزد تشکیل‌‌دهنده راهکار جامع و یکپارچه منابع انسانی پارسان می‌باشند.

برای هر کدام از پرسنل یک پیج کاربری اختصاصی در نظر گرفته می‌شود که پس از درج نام کاربری و رمز عبور می‌تواند از پورتال شخصی خود استفاده کند. حقوق دسترسی ایجاد شده بنا بر نظر مدیران میانی و عالی در نظر گرفته می‌شود که در نرم‌افزار پارسان حقوق دسترسی در سطح نمایش منو، نمایش فرم، عملیات فرم و فیلد وجود در نظرگرفته شده است‌.

تعريف رسته و رشته‌های شغلی متناظر با آن به صورت نامحدود، امکان انتساب پرسنل اداری به پست‌های سازمانی تعريف شده در چارت با محدوده تاريخ و ايجاد گروه‌های شغلی و اختصاص امتیاز بخشی از ده‌ها ویژگی نرم افزار پرسنلی تحت وب پارسان می‌باشد.

زیرسیستم‌های مرتبط

تازه‌های کافه دانش

معمولاً در یک راهکار نرم افزاری مرتبط با مدیریت منابع انسانی نقطه شروع، ورود اطلاعات پرسنلی می باشد.یکی از زیر سیستم های مرتبط با راهکار منابع انسانی پارسان، نرم افزار پرسنلی کاملاً تحت وب و یکپارچه پارسان می باشد که تمامی اطلاعات مرتبط با مشخصات و اطلاعات پرسنل اعم از  : مشخصات استخدامی، پرسنلی، تحصیلی، نظام وظیفه، آموزشی، پزشکی، سوابق کار و بیمه، بستگان، ایثارگری و بسیج و همچنین حساب های بانکی پرسنل را به طورکامل در نظرگرفته است و میتوان به راحتی سایر اطلاع مهم را از طریق الصاق و پیوست فایل مدارک انجام داد.همچنین میتوان از ویژگی هایی همچون یکپارچگی با سایر زیرسیستم های منابع انسانی پارسان، عدم محدودیت در تعریف پرسنل، امکان استفاده از 10 گزارش تخصصی و مربوط با پرسنل، عدم محدودیت در تعریف رسته و رشته شغلی و همچنین وجود نسخه های متفاوت متناسب باکسب و کارها نام برد که باعث افزایش کارایی نرم افزار تحت وب پرسنلی پارسان میشود.

فرآیند کار در پرسنلی پارسان

برای آنکه بتوان مدیریت جامع و کاربردی بر منابع انسانی و نیروی کار داشت، استفاده از نرم افزارها یک عمر ناگزیر است، اما چه بهتر که برای مدیریت بر مهمترین منبع یک سازمان، به جای استفاده از نرم افزارهای جزیره ای، از یک راهکار جامع و یکپارچه استفاده کرد.
راهکار نرم افزاری منابع انسانی پارسان در بستر وب طراحی شده و به طور کامل دربرگیرنده نیازهای مرتبط با مدیریت نیروی کار می باشد که شامل زیر سیستم های پرسنلی، احکام و کارگزینی، مدیریت تردد، امور رفاهی، امور نقلیه، آموزش، ارزیابی عملکرد و حقوق و دستمزد میباشد.
نقطه شروع در راهکار مدیریت منابع انسانی پارسان، ورود اطلاعات افراد در زیرسیستم پرسنلی پارسان میباشد. به طور کلی ۱۲ گروه اطلاعات متفاوت و مجزا مانند مشخصات و اطلاعات استخدامی، پرسنلی، تحصیلی، نظام وظیفه، آموزشی، پزشکی، سوابق کار و بیمه، بستگان، ایثارگری و بسیج و همچنین حساب های بانکی پرسنل در نظر گرفته شده است که تمامی این اطلاعات ثبت و ضبط و به طور کامل سوابق افراد بایگانی می شود. از نرم‌افزار پرسنلی پارسان چهار نسخه برای شرکت های کوچک،متوسط، بزرگ و بسیار بزرگ در نظر گرفته شده که برای هر پرسنل، پیج کاربری اختصاصی تعریف شده میشود و در لحظه و درهرمکان میتوان به پروفایل شخصی خود دسترسی پیدا کرد. همچنین در تعریف پرسنل و کاربران هیچگونه محدودیتی وجود ندارد و جذاب تر از آن، هیچ گونه هزینه جداگانه از بابت تعریف پرسنل و کاربران در نظر گرفته نشده است.
ویژگی های دیگری از جمله امکان پیوست و الصاق پرونده و مدارک پرسنل، تعریف رسته و رشته های شغلی به صورت نامحدود، امکان انتصاب پرسنل اداری به پست های سازمانی، گروه بندی شغلی و اختصاص امتیاز به هرگروه از مواردی است که باعث تمایز نرم افزار پرسنلی پارسان شده است.
اما مهم ترین قابلیتی که مدیران میانی و عالی همواره به آن نیاز دارند، گزارشات مربوط و تخصصی است که پوشش دهنده نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان باشد.در نرم افزار پرسنلی تحت وب پارسان ۱۰ گزارش تخصصی و مربوط به اطلاعات پرسنل وجود دارد که در طراحی و پیاده سازی آنها ویژگی های کیفی و کمی اطلاعات در نظر گرفته شده است.

امکانات مرتبط با ثبت، نگهداری و طبقه بندی مشخصات و اطلاعات پرسنل​

 • امکان ثبت، ویرایش، اصلاح و حذف سوابق مشخصات فردی پرسنل (۵۰ پارامتر ضروری و غیرضروری)
 • امکان ثبت، ویرایش، اصلاح و حذف سوابق استخدامی (۸ پارامتر ضروری و غیرضروری)
 • امکان ثبت، ویرایش، اصلاح و حذف سوابق تحصیلی (۲۲ پارامتر ضروری و غیرضروری)
 • امکان ثبت، ویرایش، اصلاح و حذف سوابق بستگان (۲۴ پارامتر ضروری و غیرضروری)
 • امکان ثبت، ویرایش، اصلاح و حذف سوابق ایثارگری و بسیج (۱۵ پارامتر ضروری و غیرضروری)
 • امکان ثبت، ویرایش، اصلاح و حذف سوابق نظام وظیفه (۱۲ پارامتر ضروری و غیرضروری)
 • امکان ثبت، ویرایش، اصلاح و حذف سوابق آموزشی (۱۷ پارامتر ضروری و غیرضروری)
 • امکان ثبت، ویرایش، اصلاح و حذف سوابق کاری (۱۳ پارامتر ضروری و غیرضروری)
 • امکان ثبت، ویرایش، اصلاح و حذف سوابق بیمه (۱۰ پارامتر ضروری و غیرضروری)
 • امکان ثبت، ویرایش، اصلاح و حذف سوابق پزشکی (۱۵ پارامتر ضروری و غیرضروری)
 • امکان ثبت، ویرایش، اصلاح و حذف سوابق حساب بانکی (۸ پارامتر ضروری و غیرضروری)
 • امکان ثبت، ویرایش، اصلاح و حذف سوابق محل سازمانی و محل خدمت (۵ پارامتر ضروری و غیرضروری)

امکانات کنترلی نرم افزار پرسنلی تحت وب پارسان​

 • قابلیت مديريت و نگهداری پرونده های شغلی و مشخصات استخدامی پرسنل
 • امکان پیوست پرونده و يا فايل مربوط به پرسنل
 • الصاق عکس به سوابق پرسنل
 • امکان تعیین وضعیت پرسنل (فعال/غیرفعال/ تعلیقی)
 • تعريف رسته و رشته های شغلی متناظر با آن به صورت نامحدود
 • امکان انتساب پرسنل اداری به پست های سازمانی تعريف شده در چارت با محدوده تاريخ
 • ايجاد گروههای شغلی و اختصاص امتیاز به آن
 • مشاهده و چاپ پروفايل كاركنان

امکانات ویژه نرم افزار تشکیلات پارسان ​

 • عدم محدودیت در تعریف پرسنل و کاربران
 • اختصاص پیج کاربری و پورتال شخصی پرسنل
 • امکان استفاده از پارامترهای بازنشستگی و تاریخ بازنشستگی برای استفاده از پرسنل بازنشسته
 • امکان درج تاریخ موثر در حقوق برا دوره‌های آموزشی سپری شده
 • امکان درج پارامتر در حال تحصیل، بیمه تکمیلی، فرزند معلول و درصد بیمه در تعریف بستگان
 • امکان درج پارامتر ضریب سنوات و مبلغ سنوات در تعریف سوابق ایثارگری و بسیج
 • امکان استفاده از پارامتر شماره استعلام، تاریخ استعلام و تاریخ پاسخ استعلام در تعریف مشخصات نظام وظیفه
 • امکان استفاده از پارامتر سوابق آموزشی داخل و خارج سازمان و معادل سازی این دوره ها مطابق با قوانین سازمان
 • امکان استفاده از پارامترهای نوع ارتباط سابقه کاری با شغل فعلی، وجود گواهی محل کار و همچنین وجود تاییدیه بیمه
 • امکان مشاهده جمع سوابق کاری در داخل و خارج سازمان
 • امکان مشاهده سوابق بیمه ثبت شده در داخل و خارج سازمان

گزارشات ​

 • گزارش آماری پویا
 • لیست جذب و افت
 • گزارش تفصیلی جذب پرسنل
 • گزارش تفصیلی افت پرسنل
 • گزارش میانگین سنی پرسنل
 • گزارش پراکندگی تحصیلی پرسنل
 • گزارش آماری پرسنل به تفکیک نوع استخدام مدرک تحصیلی و جنسیت
 • گزارش آماری پرسنل به تفکیک نحوه همکاری مدرک تحصیلی و سوابق کار
 • گزارش آماری پرسنل به تفکیک سن و جنسیت و تحصیلات
 • گزارش آماری پرسنل به تفکیک محل جغرافیایی محل تحصیلی نوع استخدام و جنسیت