سیستم مدیریت “مناقصه و مزایده” پارسان
سیستم مدیریت “مناقصه و مزایده” پارسان

پارسان راهکاری مطمئن برای مدیریت مناقصات و مزایدات سازمان

این سیستم از ثبت درخواست تا اعلام برنده، مدیریت کلیه مراحل و امور برگذاری مناقصه / مزایده ها از جمله  انواع مناقصه/مزایده های باز، جهانی، محدود و دارای شرایط منحصر به فرد را در بر میگیرد و در عین حال بسیار ساده و کاربر پسند بوده و در یکپارچگی کامل با سایر سیستم های راهکار جامع پارسان است.

تفاوتی ندارد شما در نقش مناقصه گذار باشید یا در مناقصه های مختلف شرکت کنید، پارسان راهکاری مطمئن برای مدیریت مناقصات شماست.

تفاوتی ندارد شما در نقش مزایده گذار باشید یا در مزایده های مختلف شرکت کنید، پارسان راهکاری مطمئن برای مدیریت مزایده های شماست.

چرا از سیستم مدیریت مناقصه و مزایده پارسان استفاده می کنیم؟

  • کاربر پسند است.
  • به صورت تحت وب در دسترس است
  • امکان تعریف انواع آیتم های اطلاعاتی را دارا است.
  • می توان با این سیستم از صفر تا ۱۰۰ مراحل مزایده و یا مناقصات را پیگیری نمود و به انجام رساند.