تدارکات و پشتیبانی سازمان

سیستم خرید و تدارکات پارسان

تدارکات و پشتیبانی سازمان با سیستم خرید و تدارکات پارسان

تجمیع درخواست های خرید و بررسی و سفارش دهی کلی برای آنان، مدیریت فرآیندهای خرید از ثبت خرید تا ورود کالا به انبارهای شرکت، ارتباط یکپارچه و آنلاین با سایر سیستم ها بخصوص سیستم انبار و مالی، کنترل سفارشات دریافتی با کالاهای خریداری شده، پوشش کل فرآیندهای کمیسیون خرید، مناقصات و … همه این موارد خواسته هایی هستند که مدیران بخش خرید و تدارکات از پارسان داشته اند و ما نیز توانسته ایم  ۱۰۰ درصد نیازهای ایشان را در راهکارهای پارسان پوشش دهیم.

 

چرا از سیستم خرید و تدارکات پارسان استفاده می کنیم؟

 • ثبت اطلاعات تامین کنندگان و طبقه بندی آنها براساس نوع کالا
 • ثبت و اصلاح درخواست های خرید
 • ثبت و پیگیری خریدها
 • استعلام خرید از تامین کنندگان
 • صورت مقایسه بین استعلام های دریافتی
 • امکان ثبت و گزارشگیری کمیسیون خرید
 • ارائه آخرین وضعیت سفارشات و موجودی در راه
 • ثبت مغایرت های اقلام سفارش شده و دریافت شده
 • ثبت هزینه های سفارشات و تعیین روش تسهیم هزینه ها به اقلام سفارش
 • انتقال از انبار به سیستم اموال و دارایی ثابت و برگشت آن
 • ردیابی چرخه خرید و تدارکات و بررسی و تایید توسط مقام مسئول
 • ثبت اطلاعات رسید کالای موقت، رسید کالای دائم ، تعدیل رسید کالا، برگشت از خرید از سیستم