سیستم بازرگانی داخلی پارسان
سیستم بازرگانی داخلی پارسان

مدیریت و کنترل فرآیندهای بازرگانی داخلی با پارسان

با پارسان عملیات های مختلف بازرگانی داخلی را به صورت متمرکز مدیریت می کنید. فرقی نمی کند در چه ابعادی فعالیت دارید، ارتباط با انبار و حسابداری و سایر بخش ها جزء اساسی سیستم برای سرعت بخشیدن به فرآیندهای بازرگانی داخلی است.

چرا از سیستم بازرگانی داخلی پارسان استفاده می کنیم؟

  • تعریف فرآیندهای خرید و فروش بر اساس نیازهای سازمان
  • یکپارچه بودن فرآیندهای بازرگانی و انبار
  • امکان اجرا در سطح هلدینگ ها
  • پشتیبانی عملیات مراکز خرید و فروش توزیع شده