Slide نرم افزار بازرگانی داخلی پارسان

یکپارچگی با زیرسیستم های حسابداری ،خزانه داری و انبارداری

در دنیای امروزی مفهوم یکپارچگی به قدری غنی و فراگیر شده است که عملا کمتر شرکتی است که به دنبال یکپارچگی نباشد.این فراگیر بودن تقریبا تمام فرآیندهای مالی و غیرمالی شرکت ها را در نظرمیگیرد.یکپارچگی در معنای عام خود یعنی بتوان به صورت همزمان به اطلاعات بخش های مختلف دسترسی داشت و بتوان از آنها استفاده کرد.این کارعملا پایگاه داده مشترکی را بوجود می آورد که علاوه بر آن که از دوباره کاری ها جلوگیری میکند ،دراستاندارد کردن وهماهنگ سازی فرآیندها موثر است.نرم افزاربازرگانی داخلی تحت وب پارسان علاوه بر آنکه صفر تا صد عملیات خرید و فروش شرکت ها را به خوبی پوشش میدهد ،ارتباط واقعی با زیرسیستم های خزانه داری ،حسابداری و انبارداری ایجاد کرده است که رصد ورود تا خروج ،خرید تا فروش و بطور کلی گردش انواع کالا را به امری آسان تبدیل نموده است.امروزه با پیشرفت علم و به روز شدن متد برنامه نویسی این امکان به وجود آمده است تا بتوان تمام قسمت های سازمان ها به هم متصل و یکپارچه کرد.نرم افزار بازرگانی داخلی تحت وب پارسان براساس آخرین زبان های برنامه نویسی طراحی و تولید شده است که علاوه بر از بین بردن محدودیت های زمانی و مکانی برای دسترسی به اطلاعات ،دسترسی به اطلاعات سایر بخش های مربوطه را تسهیل کرده است.

صدور انواع پیش فاكتور، فاکتور و اسناد حسابداری بصورت تجمیعی

در دنیای حسابداری معمولا تمام نتیجه گیری ها بر اساس مدارک و اطلاعات پایه ای موجود در سند هر رویداد مالی گرفته میشود.این مدارک به عنوان سند مثبته شناخته شده و برای پرسنل مالی از اهمیت بالایی برخوردار است.مدارکی مانند پیش فاکتور و فاکتور میتواند به عنوان اسناد مثبته ای که بیانگر جزئیات یک رویداد مالی هستند در نظرگرفته بشوند.اما صدور و دسترسی به این اطلاعات و اسناد به این راحتی ها هم نیست و نیازمند تاییدیه های مختلفی است.نرم افزاربازرگانی داخلی تحت وب پارسان این امکان را بوجود آورده است تا به راحتی بتوان پیش فاکتور و فاکتورهای متنوعی را به راحتی صدور کرد و اگر نیازمند تاییدیه افراد مختلفی است این امر درنظر گرفته شده است  علاوه بر رعایت کنترل های داخلی لازم ،چرخه تحویل کالا براساس فرآینداصلی شرکت انجام شود.اما بسیاری از مواقع که معمولا به دلیل تحلیل یا ارائه یک گزارش ، نیازمند هستیم تا اطلاعات فاکتورها را به صورت گروهی و تجمیعی دراختیار داشته باشیم که این موضوع  برای کاربران درنظر گرفته شده است..به کلی فرآیند محوری در این نرم افزار به وضوح دیده میشود و با توجه به منعطف بودن این نرم افزار ،امکان تعریف فرآیند خرید و فروش بر اساس نیازهای شرکت ها با هر اندازه ای که هستند وجود دارد.

گزارش انواع فاكتورها به صورت مجزا در بازه زمانی دلخواه

امروزه با توجه به گستردگی شرکت ها ،این گزارشات هستند که بیانگر فعالیت های انجام شده هستند و به نوعی یک رابط بین کارکنان و مدیران میباشند.برای آنکه بتوان گزارشات دقیقی تهیه کرد نیاز به اطلاعات پایه ای میباشد که بتوان براساس آنها اقدام به تهیه گزارشات کرد.نرم افزار بازرگانی تحت وب پارسان دقیقا براساس چرخه استاندارد (ورود اطلاعات پایه – انجام عملیات – دریافت گزارشات) طراحی و تولید شده است و این امکان وجود دارد تا بتوان گزارش های متنوعی را تهیه کرد.یکی از این گزارشات که برای مدیران فروش از اهمیت بالایی برخوردار است ،گزارش فاکتورها میباشد.دراین نرم افزار علاوه بر آنکه فیلدهای زیادی برای تعریف فاکتورها براساس فرم تایید شده هر شرکت درنظر گرفته شده است این امکان وجود دارد تا در بازه های زمانی دلخواه از تمام فاکتورها گزارش گیری کرد.اما این آخر کار نیست و شما میتوانید با توجه به فیلترهای موجود در نرم افزاربازرگانی داخلی تحت وب پارسان ،کل فاکتورهای مرتبط با هر کالا را در اختیار داشته باشید.این قابلیت علاوه بر آن که شما را در شناسایی کالاهای پرفروش یا کم گردش یاری میکند ،امکان شناسایی مشتریان بالقوه را بوجود می آورد.همچنین میتوانید برای تامین کالاهای پرفروش برنامه ریزی و انبارها را از کالای کم گردش خالی کنید.

سایر ویژگی ها

ویژگی های کاربردی بازرگانی داخلی پارسان

 • تعريف اشخاص و شركت های خارجی
 •  ثبت اطالعات تأمین كنندگان و طبقه بندی آنها براساس نوع كاال
 •  تعیین شرايط پرداخت T/T ،LC و…
 •  امکان ثبت انواع قراردادهای بین المللی FB ،F& C ،CIF و…
 •  تعريف انواع ارز و تهیه گزارش معامالت ارزی
 •  ثبت اطالعات وضعیت مکانی وسايل حمل و نقل
 •  ثبت و رهگیری مجوزهای معامالت بین المللی
 •  ثبت و پیگیری مجوزهای ثبت سفارش
 •  ثبت نتايج ارزيابی تأمین كنندگان از طريق شاخص های مورد نظركاربران
 •  كنترل سطح )Grade ( فروشندگان هنگام استعالم و يا صدور سفارش
 •  برنامه ريزی خريد برای هر سفارش و محاسبه تاريخ تقريبی رسید كاال
 •  صدور سفارش موقت
 •  تهیه فرم استعالم بها و ارسال آن برای فروشندگان خارجی
 •  دريافت و ثبت اطالعات پروفرما )Perfrma)
 •  تهیه استعالم خريد از تأمین كنندگان و ثبت اطالعات پیشنهاد قیمت فروشندگان
 •  تهیه صورت مقايسه بین استعالم های دريافتی )LIST CMPARISN)
 •  ثبت نتايج كمیسیون خريد و اطالع آن
 •  كنترل و پیگیری سفارشاتی كه حمل آن به دفعات صورت می گیرد
 •  ارائه آخرين وضعیت سفارشات و موجودی در راه
 •  ثبت مغايرت های اقالم سفارش شده و دريافت شده
 •  ايجاد بانک اطالعاتی از خريدهای گذشته و ذخیره اطالعات ضروری در مورد كاال، منابع خارجی و …
 •  ثبت هزينه سفارشات و تعین روش تسهیم هزينه ها به اقالم سفارش
 •  دريافت اطالعات رسید كاالی موقت، رسید كاالی دائم ، تعديل رسیدكاال، برگشت از خريد از سیستم
 •  ثبت اطالعات جداول زمانبندی معامالت بین المللی
 •  تشکیل پرونده هر معامله بین المللی )واردات يا صادرات(
 •  ثبت دقیق اطالعات حمل و نقلی از مبدا تا مقصد
از سال 1380

سابقه

شرکت راهکارهای نرم افزاری پارسان (دانش بنیان) پس از 20 سال سابقه ی حضور فعال و اثربخش در حوزه فناوری اطلاعات ،توانسته است برای انواع کسب  و کارها با هراندازه ای که هستند راهکارهای نرم افزاری ارائه دهد و به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در ارائه نرم افزار مدیریت منابع سازمانی قدم در مسیر بلوغ و تعالی بردارد.این راهکارها در قالب نرم افزارهای یکپارچه ی  Parsup – Parsan – Parsan+ – parsanerp برای انواع شرکت های تجاری ،اصناف مختلف و کسب و کارهای فعال با هراندازه ای که هستند در بستر وب ارائه شده است.

از سال 1380
حتی ایام تعطیل

پشتیبانی

یکی از مزیت های اصلی شرکت پارسان ،استفاده از تیم های تخصصی مسئولیت پذیر و پاسخگو برای هرکدام از راهکارهای مدیریت مالی و حسابداری – مدیریت منابع انسانی – مدیریت زنجیره تامین و مدیریت پشتیبانی اداری میباشد که همه روزه حتی در ایام تعطیل پاسخگوی کاربران محترم میباشند. همچنین شما درهر ساعت از شبانه روز میتوانید از طریق نرم افزار یکپارچه و تحت وب پارسان خواسته ها و مواردی که نیاز به راهنمایی دارید را ثبت کنید و از طریق تماس تلفنی یا انواع مکاتبات ، راهکارهای  پشتیبان متخصص در هر زمینه را دریافت کنید.

حتی ایام تعطیل
استاندارد جهانی

متد اجرا

همواره شناسایی نیازهای شرکت های تجاری و کسب وکارهای متمایز برای کارشناسان شرکت دانش بنیان پارسان ،بااهمیت و در دستور کارقرارگرفته است.اعضا و مدیران تیم های تخصصی پشتیبانی ،تولید و مهندسی فروش علاوه بر برگزاری جلسات متنوع ،دائما با یکدیگر درارتباط بوده اند تا به بهترین شکل بتوان نیازمندی های مشتریان :شناسایی ، اولویت بندی و رفع شود و درهمین مسیر از روش اسکرام استفاده شده است.همچنین برای مدیریت و کنترل فرآیندها ،مدیریت تست های مختلف و مدیریت بروزرسانی وتوسعه از پیشرفته ترین نرم افزارها استفاده شده است

استاندارد جهانی
به روز

تکنولوژی

متخصصان شرکت دانش بنیان پارسان ، بابهره گیری از به روزترین و خاص ترین زبان ها و متدهای برنامه نویسی ،پایگاه اطلاعات مستحکم و مهندسی نرم افزاری همواره در مسیرپیشرفت و توسعه قدم نهاده اند.همین امر موجب شده است تا در راهکارهای نرم افزاری پارسان علاوه بر طراحی دربستروب ،مواردی همچون رعایت پروتکل های امنیتی ،توسعه پذیری ،زیبایی و جذابیت ، مقیاس پذیری نامحدود قابل رویت باشد و زیرچترهمین ویژگی بتوان اهدافی همچون :کاهش هزینه ها ،کارایی بیشتر و افزایش سرعت فرآیند را درنظرداشت.

به روز
سایر ویژگی ها

ویژگی های عملیاتی پارسان

 • پوشش سازمان چندشرکتی (هلدینگ) و چند ارزی
 • عدم محدودیت زمانی و مکانی (تحت وب)
 • یکپارچگی ذاتی و واقعی در کل سیستم
 • مطابق با آخرین تغییرات استاندارهای حسابداری
 • مطابق با آخرین تغییرات قوانین مالیاتی و قوانین کار
 • تقویت کنترل داخلی موثر مدنظر حسابرسان مستقل
 • نسخه های متفاوت و پویا با قیمت های منطقی
 • وجود تیم مشاوران خبره برای انواع کسب و کار

زیرسیستم های تحت وب و یکپارچه مرتبط با بازرگانی داخلی پارسان