تعریف انواع خودرو و تخصیص به واحدهای مختلف

سیستم امور نقلیه پارسان

سیستم امور نقلیه پارسان

تعریف انواع خودرو و تخصیص به واحدهای مختلف و ثبت و نگهداری اطلاعات حیاتی و اساسی خودروها توسط پارسان راهی است تا شما دغدغه کمتری برای کنترل و مدیریت امور مرتبط با وسایل نقلیه سازمان داشته باشید.

 

چرا از سیستم امور نقلیه پارسان استفاده می کنیم؟

  • ثبت مشخصات خودروها (تملیکی ، اجاره ای و…)
  • درخواست خودرو توسط هر واحد
  • ثبت اطلاعات بیمه خودرو
  • گزارش وضعیت بیمه هر خودرو
  • اعلام زمان بیمه خودروها