پوشش کلیه امور مرتبط با سهام

 سیستم امور سهامداران پارسان

سیستم امور سهامداران پارسان

در سیستم امور سهامداران پارسان اطلاعات عمومی سهام و سهام داران به همراه مشخصات مالی و معاملاتی آن ثبت می شود تا بتواند در قالب گزارشات متنوع مورد استفاده ذینفعان مربوطه قرار گیرد. این سیستم در کنار سیستم امور مجامع پاسخگوی نیاز های واحد امور سهام و سهام داران سازمان شما خواهد بود.

 

چرا از سیستم امور سهامداران پارسان استفاده می کنیم؟

  • ثبت اطلاعات عمومی سهامداران، نقل و انتقال سهام، افزایش یا کاهش سرمایه
  • عملکرد دریافت و پرداخت به سهامداران
  • محاسبه سود هر سهم مطابق استانداردهای حسابداری
  • چاپ برگه سهام و صدور سند بستانکاری سهامداران
  • ثبت و تحلیل اطلاعات نقل و انتقالات سهام
  • گزارش جامع و تحلیلی