راهکار مدیریت جامع مالی و حسابداری

راهکار مدیریت جامع مالی و حسابداری

راهکار مدیریت مالی و حسابداری

آیا فکر میکنید انجام عملیات حسابداری و مدیریت بر منابع مالی بدون مغایرت امکان پذیرنیست ؟

آیا مدیریت منابع مالی و عملیات حسابداری دقیق از اهمیت بالایی برخوردار است؟

داشتن چه ابزاری و با چه ویژگی هایی شما را در رسیدن به عملیات حسابداری بدون مغایرت کمک میکند ؟

برای پاسخگویی به این سوالات ابتدا باید با سیستم مدیریت منابع سازمانی (ERP)آشنا شویم.ERP مفهومی که برپایه یکپارچگی و پایگاه داده مشترک بنا شده است،از زیرسیستم ها و ماژول های مختلفی تشکیل گردیده که با استفاده از قابلیت های مختلف تعریف شده دراین سیستم، ارتباط مناسب وسریع بین بخش های مختلف سازمان ایجاد میشود.در دنیای ERP، زیرسیستم هایی از جمله حسابداری ،خزانه داری ،اموال و دارایی ثابت ، بودجه و اعتبارات وجود دارد که باعث میشود محاسباتی دقیق و بدون مغایرت و به دور از دوباره کاری داشته باشید.

سازمان هایی که هدف حداکثر کردن ثروت و سود را دنبال می کند باید همواره نظارت کامل و جامعی به عملیات حسابداری و دریافت و پرداخت هایی که انجام میشود داشته باشند و از دارایی های ثابت به بهترین شکل برای کسب منافع آتی استفاده کنند تا در برنامه ریزی های بلند مدت و همچنین تصمیماتی که درباره فعالیت های آتی سازمان گرفته میشود، موفق ظاهر شوند.در رابطه با اهمیت مدیریت برمنابع مالی و عملیات حسابداری لازم به ذکر است که بدانید پیشبرد اهداف استراتژیک سازمان در گرو نحوه صحیح مدیریت مالی و حسابداری قرار دارد.

راهکارهای مدیریت مالی و حسابداری پارسان

راهکار مدیریت مالی و حسابداری پارسان با پاسخگویی به تمام نیازهای سازمانها و شرکتهای بزرگ ، کوچک و متوسط و با پشتیبانی همه فرآیندهای حسابداری و مالی استاندارد، ابزاری است کارآمد در دست مدیران عامل و مدیران مالی سازمانها که با استفاده از زیر سیستمهای حسابداری، خزانه داری، داراییهای ثابت (اموال)، بودجه و اعتبارات، مدیریت صورتهای مالی و سیستم بهای تمام شده میتوانید پاسخگوی الزامات قانونی و نیازهای درون سازمانی خود باشید. بر اساس اطلاعات ثبت شده در این زیر سیستم ها میتوانید تصمیمات صحیح بگیرید و از قافله شرکتهای پیشرو و هم صنعت جا نمانید.

نگاهی به راهکار مدیریت مالی و حسابداری تحت وب پارسان

نرم افزار حسابداری تحت وب پارسان

ویژه : ارایه کدینگ و سرگروه تفضیلی بصورت نامحدود

راحت : ارایه کلید های میانبر و سبد اسنادپرکاربرد

کاربردی : دسترسی همزمان و سریع به همه اطلاعات مرتبط با انواع حسابها

نرم افزار خزانه داری تحت وب پارسان

ویژه : آلارم هشداری مرتبط با انواع اسناد تجاری

راحت : عملیات و طبقه بندی مجزای بانک ،

کاربردی : گزارش گیری قوی در بازه زمانی دلخواه

نرم افزار اموال و دارایی ثابت تحت وب پارسان

ویژه : منعطف و دقیق

راحت : محاسبات مربوط استهلاک و تجدید ارزیابی

کاربردی: خلاصه عملکرد تحلیلی

نرم افزار بودجه و اعتبارات تحت وب پارسان

ویژه: تخصیص اعتبار جامع و دقیق

راحت : محیط کاربری طراحی شده براساس چرخه بودجه

کاربردی : سیر تا پیاز بودجه و اعتبارات در قالب گزارشات متنوع

زیر سیستم های تحت وب و یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری