راهکار مدیریت زنجیره تامین با پارسان

راهکار مدیریت زنجیره تامین

مدیریت زنجیره تامین پارسان

برآورده شدن انتظارات مشتری با یک زنجیره تامین پاسخگو

یک شبکه عرضه بهنگام، سراسری و آنلاین را با فرآیندهای مدیریت زنجیره تامین پارسان (SCM) اجرا کنید، از برنامه ریزی تقاضا تا مدیریت موجودی.

راهکار اتوماسیون زنجیره تامین پارسان ، یکپارچه با سایر راهکارهای آن، موجب بهینه سازی مدیریت تمام وضعیت های گردش کالا در زنجیره تامین و بهینه سازی فرآیندهای انبار شده و  هزینه های کسب و کارها را کاهش و تولیدات و فروش آنها را افزایش می دهدو در نهایت به افزایش سود آوری و بهره وری کمک می کند. پارسان فرآیندهای کلیدی زنجیره تامین را یکپارچه و آنلاین پوشش می دهد.

بهینه سازی عرضه و تقاضا با استفاده از فناوری های نوین

پارسان جریان گردش مواد، اطلاعات و نقدینگی را با راهکار مدیریت زنجیره تامین خود مدیریت می کند. در هر مقیاسی از کسب و کار که هستید با پارسان به مشتریان خود اجازه می دهید تا محصول مناسب را در زمان مناسب، در جای مناسب و با قیمت مناسب بدست آورند. با در نظر گرفتن فرآیندهای فروش و مدیریت انبار در میان عناصر مهم زنجیره تامین، پارسان به شما کمک می کند تا کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتریان را افزایش دهید. اتوماتیک کردن این فرآیندها که به صورت یکپارچه با سایر راهکارهای پارسان در تعامل می باشند، نقش کلیدی در مدیریت یکپارچه زنجیره تامین از فرآیند سفارش گیری و تولید تا رسیدن به مشتری و فروش بازی می کنند.

سیستم مدیریت یکپارچه بدست آمده با مجموعه ای از راهکارهای پارسان، هزینه های کسب و کارها را کاهش و تولیدات و فروش آنها را افزایش می دهد.