استقرار کامل ،یکپارچگی حاصل

همواره اصلی ترین دغدغه مشتریان پس از خرید راهکارهای نرم افزاری، نحوه استقرار سیستم ها و بهره برداری از آن بوده است. تیم متخصصین استقرار پارسان به پشتوانه سابقه طولانی در صنعت نرم افزار و تجربه های متعدد راه اندازی و استقرار نرم افزارهای سازمانی در طیف وسیعی از کسب و کارهای ایرانی آماده است تا عهده دار انجام این وظیفه مهم باشد.

مشاوره استقرار

این دسته از خدمات مشاوره ای قبل یا بعد از خرید راهکارهای نرم افزاری پارسان به مشتریان ارایه می شوند:

جلسات تخصصی با مدیران ارشد و میانی جهت: بررسی سازمان در سطح کلان، شناخت نیازها و اولویت و درجه اهمیت آنها، فرهنگ سازمانی و چالش های کسب و کار

جلسات تخصصی با کاربران کلیدی سیستم جهت شناخت نیاز های عملیاتی

بررسی و شناخت وضع موجود و ترسیم وضعیت مطلوب در آینده

شناخت و تبیین الزمات و ریسک های استقرار راهکار.

استقرار راهکارها

همانطور که گفته شد یکی از دغدغه های اصلی پس از خرید راهکارهای سازمانی استقرار آن در سطح کسب و کار می باشد، به همین دلیل با تعریف پروژه استقرار، به تناسب نیازمندی های مشتری خدمات زیر قابل ارایه می باشند:

تعریف الزامات و پیش نیازهای زیرساخت پروژه

پیاده سازی زیرساخت های لازم سخت افزاری و نرم افزاری 

تدوین و اجرای نقشه راه (Road Map) و فازهای اجرایی پروژه 

برگزاری دوره های آموزشی مختص کاربران سیستم در حین اجرای پروژه

بهینه سازی فرآیندها شامل: تحلیل وضع موجود و ارایه پیشنهاد اصلاحی و در نهایت پیاده سازی فرآیندهای بهبود یافته به منظور بهره مندی از به روش ها

پشتیبانی و پیگیری روند اجرای پروژه تا پایان پروژه استقرار

سایر تعهدات شرکت راهکارهای نرم افزاری پارسان