خدمات استقرار راهکارهای پارسان ERP

متدولوژی استقرار راهکارهای پارسان ERP

استقرار راهکارها و محصولات

همواره اصلی ترین دغدغه مشتریان پس از خرید راهکارهای نرم افزاری، نحوه استقرار سیستم ها و بهره برداری از آن بوده است. تیم متخصصین استقرار پارسان به پشتوانه سابقه طولانی در صنعت نرم افزار و تجربه های متعدد راه اندازی و استقرار نرم افزارهای سازمانی در طیف وسیعی از کسب و کارهای ایرانی آماده است تا عهده دار انجام این وظیفه مهم باشد.

خدمات استقرار راهکارهای نرم افزاری پارسان در ۲ حوزه انجام می پذیرد:

مشاوره استقرار                                                   استقرار راهکارها

مشاوره استقرار

این دسته از خدمات مشاوره ای قبل یا بعد از خرید راهکارهای نرم افزاری پارسان به مشتریان ارایه می شوند:

 • جلسات تخصصی با مدیران ارشد و میانی جهت: بررسی سازمان در سطح کلان، شناخت نیازها و اولویت و درجه اهمیت آنها، فرهنگ سازمانی و چالش های کسب و کار
 • جلسات تخصصی با کاربران کلیدی سیستم جهت شناخت نیاز های عملیاتی
 • بررسی و شناخت وضع موجود و ترسیم وضعیت مطلوب در آینده
 • شناخت و تبیین الزمات و ریسک های استقرار راهکار.

 

استقرار راهکارها

همانطور که گفته شد یکی از دغدغه های اصلی پس از خرید راهکارهای سازمانی استقرار آن در سطح کسب و کار می باشد، به همین دلیل با تعریف پروژه استقرار، به تناسب نیازمندی های مشتری خدمات زیر قابل ارایه می باشند:

 • تعریف پروژه استقرار: شامل تحلیل و طراحی پروژه، تعریف محدوده عمل پروژه، پیاده‌سازی، آموزش، ارزیابی و تحویل.
 • تعریف الزامات و پیش نیازهای زیرساخت پروژه
 • پیاده سازی زیرساخت های لازم سخت افزاری و نرم افزاری
 • تدوین و اجرای نقشه راه (Road Map) و فازهای اجرایی پروژه
 • برگزاری دوره های آموزشی مختص کاربران سیستم در حین اجرای پروژه
 • بهینه سازی فرآیندها شامل: تحلیل وضع موجود و ارایه پیشنهاد اصلاحی و در نهایت پیاده سازی فرآیندهای بهبود یافته به منظور بهره مندی از به روش ها.
 • پشتیبانی و پیگیری روند اجرای پروژه تا پایان پروژه استقرار.