آموزش کاربران ،راهبری آسان

آموزش صحیح کاربران موضوعی حیاتی در راستای عملیاتی شدن هر سیستم نرم افزاری می باشد. اگر در آموزش نرم افزار فاکتورهایی نظیر فرهنگ سازمانی، مشوق های یادگیری، محتوای مفید و کاربردی لحاظ شود نتیجه مطلوب که همان استفاده کارا از نرم افزار است اتفاق خواهد افتاد. از نگاهی دیگر یکی از دغدغه های مدیران همواره مقاومت نیروی انسانی نسبت به تغییر می باشد. تغییر فرهنگ سازمانی به دلیل تغییر نرم افزار مورد استفاده کاربران امری غیر قابل اجتناب است، بخصوص اینکه کاربران در ابتدا با نرم افزار و فضایی جدید رو به رو خواهند شد، از این رو توجه به آموزش هدفمند و موثر اهمیت دو چندان  پیدا نموده است.

واحد آموزش پارسان متشکل از کارشناسان و اساتید برجسته در حوزه­ های فناوری اطلاعات، مالی و مدیریت و صنایع است و با ارایه جدیدترین شیوه های آموزشی در خدمت مشتریان عزیز می باشد.

ما در واحد آموزش پارسان دوره های آموزشی برنامه ریزی شده، دقیق و بهنگام را بعنوان یکی از عوامل موفقیت پروژه های استقرار نرم افزار در کسب و کارها می دانیم، به همین جهت مشخصه های کلیدی دوره های آموزشی پارسان به شرح ذیل تعریف گردیده است:

دوره ها و کارگاه های آموزشی حضوری و غیرحضوری (مجازی)

محتوای آموزشی استاندارد

آموزش با استفاده از ابزارهای کمک آموزشی

ارایه گواهینامه آموزشی

سایر تعهدات شرکت راهکارهای نرم افزاری پارسان