بایگانی ماه: آذر 1400

10 دلیل موثر در بهبود روند ترخیص کالا از گمرک

ترخيص كالا از گمرک

10 دلیل موثر در بهبود روند ترخیص کالا از گمرک آموزش و مهارت افزایی پرسنل اداره گمرک با توجه به رشد تكنولوژي در ساختار كشتي ها و تجهيزات تخليه و بارگيري و همچنين ظهور روشهاي جديد در مديريت بنادر، نقش آموزش و مهارت افزایی نيروي انساني به طور مستمر از ارزش بالايي برخوردار مي باشد. […]