پنج منفعت اصلی از استقرار ERP

مزایای ERP

پنج منفعت اصلی از پیاده سازی ERP

 سازمان های زیادی در انتخاب فیمابین سامانه های جزیره ای موجود، سامانه های جامع غیر ERP و سامانه های ERP دچار سرگشتگی هستند. برای کمک به این عزیزان به ۵ مورد از مزایای ERP در  استقرار سامانه هایی که واقعا ERP هستند، اشاره می کنم:

۱-کاهش هزینه های اداری :

اولین مورد از مزایای ERP با توجه به فرآیندگرا بودن عملیات،استفاده از بهروش ها و قابلیت بررسی و پایش فرآیندها، از اتلاف زمان در انجام فعالیت ها، جلوگیری می شود.این زمان کاهش یافته می تواند منجر به کاهش اضافه کاری، افزایش کارایی، کاهش خطاها و دوباره کاری ها،خواهد شد که بعنوان یکی از مهمترین منافع استفاده از ERP در سازمان ها گزارش می گردد.

مزایای ERP

۲-افزایش گردش مالی:

بسته به قابلیت های موجود در دامنه پیاده سازی ERP ، می تواند به برنامه ریزی بهتر برای تولید که منجر به افزایش محصول و یا در دسترس بودن خدمات گردد، کمک نماید، نتیجتا سازمان، سفارشات کمتری را از دست داده و یا سطح بالاتری از رضایت مشتری را بصورتی قابل اندازه گیری بدست آورد. این برنامه ریزی بهتر کمک می کند که از کلیه منابع مرتبط به تولید بشکل موثر و با کمترین اتلاف استفاده شود که نهایتا با افزایش در خدمات و یا تولید باعث افزایش گردش مالی قابل پایش و مدیریت در شرکت می باشد.این موضوع یکی از بخش های ارزشمند برای سازمان پس از پیاده سازی ERP خواهد بود.

۳-افزایش حاشیه سود:

از دیگر مزایای ERP با کنترل بهای تمام شده کالا و خدمات و بررسی گزارشات سریعتر، معتبرتر و دقیق تر از فرآیندها، سازمان قادر خواهد بهبود های موثری در کاهش بهای تمام شده کالا و خدمات خود ایجاد و گلوگاه سازمانی را بهبود بخشد.ضمنا با استفاده از اطلاعات تاریخی، مربوط به میزان مصرف،تامین کنندگان و خرید های قبلی، منجر به کاهش هزینه های خرید ناشی از برنامه ریزی صحیح تر و خرید های بهتر، سازمان قادر به مدیریت بهتر منابع مالی خود و کاهش هزینه های تولید و یا ارائه خدمات و به تبع آن افزایش حاشیه سود است.

مزایای ERP

۴-افزایش قدرت تصمیم گیری در قرارداد های کلان و تخفیفات مرتبط:

سازمان ها بدون پیاده سازی ERP و امکان شبیه سازی برنامه ریزی تولید و بررسی تاثیرات ناشی از تغییر آن بر قیمت تمام شده، قادر به تصمیم دقیق در میزان تخفیف ها و کاهش مبالغ فروش و یا پورسانت ها در قراردادهای بزرگ و یا جشنواره های فروش نیستند و صرفا با حس و تجربه تصمیم می گیرند با استقرار ERP، سازمان ها با امکان شبیه سازی افزایش مقادیر ناشی از قرارداد و تاثیر آن بر MPS و بهای تمام شده، می توانند تصمیم درست تری در میزان تخفیف ها و یا پورسانت ها بگیرند که این موضوع بسیار برای سازمان های بزرگ می تواند مهم و ارزشمند باشد.

۵-استفاده درست منابع مالی و سرمایه:

مورد اخر از مزایای ERP در بازدید های زیادی که از سازمان های مختلف داشته ام، مشکل موجودی انبار، اتلاف محصولات و قطعات، عدم خرید به موقع، برنامه ریزی تولید نادقیق و نامناسب، باعث زمین ماندگی و عدم گردش بخش زیادی از منابع مالی ارزشمند در شرکت می گردد. منابعی که گاه شرکت ها برای تامین آن مجبور به استقراض از نهادهای مالی می گردند. استفاده کامل و درست از ERP منجر به کاهش موجودی غیر متحرک انبار می گردد و یا در بعبارت دیگر در واقع موجودی بر اساس برنامه ریزی دقیق و در زمان مناسب خریداری می گردد و با استفاده درست تر از منابع وکمک به فرآیند جمع آوری وصولی ها، سرمایه های مالی شرکت آزاد شده و در گسترش بازار و یا محصول که خود باعث افزایش سود خواهد شد.

نتیجه گیری

بدیهی است این تمام منافع ارزشمند استفاده درست و کامل از ERP نیست ولی این موارد را می توان برای تمامی مدیران کسب و کار بسیار حائز اهمیت دانست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button