درخواست همکاری

پیوستن به پارسان

پیوستن به پارسان

شرکت صنعت یار یکی از شرکت های فعال کشور در زمینه فناوری اطلاعات، همواره سعی نموده است با بهره گیری مناسب از نیروهای متخصص، متعهد و با تجربه، اندوخته ارزشمندی را برای خود کسب نماید.

لذا این شرکت منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز خود، از واجدین شرایط پس از ثبت نام الکترونیکی و بر اساس اولویت های مورد نیاز، دعوت به همکاری می نماید. برای ثبت نام و ارسال رزومه خود از طریق فرم ذیل اقدام نمایید.