پارسان

نرم‌افزار پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان پارسان‌

سامانه مؤدیان
سامانه ای است تحت مدیریت سازمان که در آن به هر مؤدی، کارپوشه ویژهای اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان مؤدیان و سازمان منحصراً از طریق آن کارپوشه انجام میشود. به کلیه مودیان دارای ثبت نام کامل در نظام مالیاتی کارپوشه تخصیص داده شده است. مؤدیان میتوانند با استفاده از هرگونه سخت افزار یا نرم افزار اعم از رایانه شخصی، پایانه فروشگاهی، سامانههای ابری یا هر وسیله دیگری که حافظه مالیاتی به آن متصل شده باشد، به سامانه مؤدیان متصل شوند.
پایانه فروشگاهی
رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مؤدیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد.
حافظه مالیاتی:
 نوعی حافظه الکترونیکی است که برای ثبت و نگهداری اطلاعات مندرج در صورتحساب های الکترونیکی و انتقال آن به سامانه مؤدیان مورد استفاده قرار می گیرد.
 حافظه مالیاتی می تواند به شکل سخت افزاری یا نرم افزاری باشد.
 حافظه مالیاتی تحت نظارت سازمان، توسط مؤدی برای ثبت صورتحساب الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد. هر حافظه مالیاتی باید دارای شماره شناسه یکتا باشد و قسمت عضویت در کارپوشه قابل اخذ می باشد
شناسه یکتای حافظه مالیاتی
شناسه ای است یکتا دارای مقداری ثابت و منحصر به فرد که به هر حافظه مالیاتی در سطح کشور اختصاص داده میشود، این شناسه از مولفه های تشکیل دهنده شماره مالیاتی میباشد که پس از درخواست مودی در کارپوشه تولید و در اختیار وی قرار خواهد گرفت.
صورتحساب الکترونیکی:
 صورتحسابی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که اطلاعات مندرج در آن، در حافظه مالیاتی فروشنده ذخیره می شود. مشخصات و اقلام اطلاعاتی صورتحساب الکترونیکی، متناسب با نوع کسب و کار توسط سازمان تعیین و اعلام می شود
 در مواردی که از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می شود، رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره در حکم صورتحساب الکترونیکی است.
شماره منحصر به فرد مالیاتی:
شماره ای است یکتا و 22 کاراکتری در سامانه مودیان که به ازای هر صورتحساب تولید شده و به صورت منحصر به فرد به آن صورتحساب تخصیص داده میشود.

صورتحساب الکترونیکی نوع اول

 اطلاعات کامل خریدار و فروشنده ثبت می گردد. این اطلاعات شامل : نوع فروش، نوع خریدار، تاریخ و زمان صدور صورتحساب، اطلاعات هویتی خریدار و فروشنده، مشخصات کالا یا خدمت می باشد. در این نوع صورتحساب امکان پرداخت به صورت نقد و نسیه وجود دارد.
 نوع فروش شامل مواردی از قبیل: بورس کالا، بورس انرژی، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، حق العمل کاری، پیمانکاری داخلی، صادراتی و نظیرآن، انواع معاملات طلا، جواهر و پلاتین، قبوض خدماتی، بلیط هواپیما و بارنامه می باشد.
 با توجه به اینکه در این نوع صورتحساب الکترونیکی اطلاعات هویتی خریدار درج می شود، در صورتیکه شماره اقتصادی ( در خصوص اشخاص حقیقی شماره اقتصادی دریافتی از درگاه سازمان امور مالیاتی کشور و درخصوص اشخاص حقوقی شناسه ملی) درج شده جهت خریدار در سامانه مودیان دارای کارپوشه باشد، صورتحساب مذکور پس از ارسال توسط فروشنده و اعتبارسنجی و پذیرش توسط سامانه مودیان، در کارپوشه خریدار درج گردیده و در صورت تایید خریدار به عنوان اعتبار مالیاتی خریدار محسوب خواهد گردید.

صورتحساب الکترونیکی نوع دوم

 این صورتحساب با اطلاعات کامل فروشنده و اطلاعات کامل کالا / خدمت و بدون اطلاعات خریدار است.این نوع صورتحساب صرفا نقدی است.
 از بابت این صورت حساب اعتبار مالیاتی برای خریدار قابل احتساب نمی باشد.

صورتحساب الکترونیکی نوع سوم

 این نوع از صورتحساب الکترونیکی، همان رسید پرداخت وجه صادره از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه الکترونیکی پرداخت که حسب مقررات اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان پایانه فروشگاهی فروشنده(مودی) پذیرفته می‌شوند، می‌باشد.
 در این نوع از صورتحساب های الکترونیکی صرفا مبلغ پرداختی و مشخصات پذیرنده (شماره سوئیچ، شماره پذیرنده، شماره پایانه) ، شماره پیگیری، تاریخ و زمان پرداخت و حداقل مشخصات فروشنده وجود داشته و از بابت آن اعتبار مالیاتی برای خریدار قابل احتساب نمی باشد.

 

 صورتحساب نوع چهارم

 صورتحسابی غیر الکترونیکی میباشد که این نوع صورتحساب برای اشخاصی است که حسب مقررات و مهلت های قانونی مربوط امکان صدور صورتحساب غیر الکترونیکی را دارند، موضوعیت داشته و اقلام آن شامل کلیه اقلام صورتحساب الکترونیکی است به استثنای اقلام اطلاعاتی که از طریق سامانه مودیان نظیر: شماره منحصر به فرد مالیاتی به صورتحساب اضافه می شود.

 

الگوهای صورتحساب الکترونیکی

بر اساس معاملات و فعالیت های مختلف و متناسب با نوع کسب و کار مودیان، الگوهایی برای صورتحساب های الکترونیکی متصور میباشد. هر الگوی صورتحساب الکترونیکی دارای برخی اقلام اختصاصی و برخی اقلام مشترک با سایر الگوها میباشد. شایان ذکر است، این اقلام مختص صورتحسابهای الکترونیکی بوده و اقلام دیگری را شامل نمیشود.

الگوهای صورتحساب الکترونیکی نوع اول
الگوی اول (فروش کالا و خدمات)
الگوی دوم ( فروش ارز) : این الگو صرفا توسط صرافی ها مورد استفاده قرار می گیرد
الگوی سوم ( صورتحساب طلا، جواهر و پلاتین): این الگو صرفا توسط فروشندگان طلا مورد استفاده قرار می گیرد
الگوی چهارم ( قرارداد پیمانکاری)
الگوی پنجم ( قبوض خدماتی)
الگوی ششم ( بلیط هواپیما)
الگوی هفتم ( صادرات)

الگوهای صورتحساب الکترونیکی نوع دوم
الگوی اول (فروش کالا و خدمات)
الگوی دوم ( صورتحساب طلا، جواهر و پلاتین): این الگو صرفا توسط فروشندگان طلا مورد استفاده قرار می گیرد

الگوی صورتحساب الکترونیکی نوع سوم
رسید یا گزارش الکترونیکی دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت الکترونیکی دارای شماره منحصر بفرد مالیاتی

شرکت های معتمد مالیاتی

شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی اشخاص حقوقی دارای پروانه هستند که حسب ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی سازمان، نسبت به ارائه مشاوره و آموزش های لازم به مؤدیان، نصب و پشتیبانی تجهیزات موردنیاز برای ارائه خدمات مالیاتی از قبیل خدمات مربوط به صدور صورتحساب الکترونیکی و سایر امور غیرحاکمیتی ( به تشخیص سازمان ) با سازمان مالیاتی همکاری می کنند.

به درخواست مؤدیانی که اظهار به عدم توانایی در استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را دارند، شرکت های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمند سازی، نصب و راه اندازی پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای این دسته از مؤدیان اقدام کنند، به نحوی که مسئولیت و جریمه های عدم صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مؤدیان به نیابت از این قبیل مؤدیان برعهده شرکت های معتمد مورد اعتماد خدمات مالیاتی خواهد بود. این مسئولیت و جریمه های موضوع این قانون، شامل مواردی که عدم صدور صورتحساب الکترونیکی ناشی از کتمان درآمد توسط مؤدی می باشد، نخواهد بود.

مطابق با این مجوز سامانه مودیان، شرکت معتمد موظف است که بر روند صدور، جمع آوری، نگهداری و ارسال صورت حساب های الکترونیک نظارت داشته باشد. این شرکت ها می توانند خدمات مذکور را نیز به خود ارائه دهند.( داده کاوی اول سام – داده پردازی کیسان – داده پردازی معتمد تیس)

مودیان لازم است به تمامی قوانین پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان آشنا باشند. همچنین آنها باید قوانین مالیاتی مربوط به مودی را بدانند. در همین راستا سازمان مالیات به شرکت های معتمد خود مجوز نوع دوم را ارائه می دهد. مطابق با این مجوز آنها باید آموزش های لازم را به مودیان بدهند تا به حقوق و تکالیف خود مسلط شوند.( دیان همراه فردا:)

این نوع مجوز به شرکت های معتمدی که در خصوص خدمات مشاوره ای و حسابداری فعال هستند، ارائه می شود. مطابق با این مجوز آنها می توانند به مودیان مشاوره مالیاتی، غیر مالیاتی و فنی دهند. همچنین به آنها در تنظیم اظهارنامه های مالیاتی و تهیه و نگهداری دفاتر کمک کنند. به طور کلی این مجوز به شرکت های مورد اعتماد اجازه فعالیت در موارد غیر حاکمیتی و مورد تایید سازمان مالیاتی را می دهد.( دیان همراه فردا)

موضوع صورتحساب الکترونیکی

اولین صورتحساب الکترونیکی است که با انجام هر معامله صادر و به سامانه مودیان ارسال میشود، صورتحساب اصلی فروش نامیده میشود.

چنانچه پس از صدور صورتحساب اصلی فروش نیاز به اصلاح اقلام اطلاعاتی صورتحساب به غیر از اقلام اطلاعاتی اصلی مربوط به خریدار شامل: شماره اقتصادی، شناسه ملی/ شماره ملی/شناسه مشارکت مدنی/کد فراگیر اتباع غیر ایرانی خریدار و همچنین اطلاعات مربوط به قلم کالا/خدمت شامل: شناسه کالا/خدمت باشد، صادرکننده صورتحساب الکترونیکی میبایست صورتحساب جدید (اصلاحی) که حاوی شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع است (صورتحساب اصلی فروش) را صادر و به سامانه مؤدیان ارسال نماید. در صورتحساب اصلاحی، کلیه اطلاعات صورتحساب الکترونیکی مرجع به همراه اصلاحات آن درج میگردد.این صورتحساب در صورتی که از نوع اول باشد، همانند صورتحساب اصلی نیازمند تایید خریدار بوده و در غیر اینصورت نیازی به تایید ندارد.

چنانچه پس از صدور صورتحساب اصلی فروش یا صورتحساب الکترونیکی اصلاحی، اقلام اطلاعاتی اصلی مربوط به خریدار شامل: شماره اقتصادی و همچنین شناسه کالا/خدمت و تاریخ صدور صورتحساب تغییر یابد و بر اساس اسناد و مدارک مثبته عدم تحقق معامله احراز گردد، فروشنده نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی ابطالی حاوی شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی مرجع و ارسال آن به سامانه مودیان اقدام مینماید. سپس، صورتحساب الکترونیکی مرجع در سامانه مودیان، ابطالی محسوب میگردد. پس از ابطال صورتحساب الکترونیکی، امکان صدور صورتحساب الکترونیکی اصلاحی برای آن صورتحساب وجود ندارد. شرط ابطال صورتحساب الکترونیکی، عدم بهره برداری از آن در امور تجاری و پرونده های مالیاتی است.

قوانین و احکام اجرایی

جمع صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط هر مودی در هر دوره مالیاتی نمی تواند بیشتر از سه برابر فروش اظهار شده وی در دوره مشابه سال قبل، که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد.
جمع صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط هر مودی در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدید التأسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمی تواند بیش از سه برابر معافیت سالانه موضوع ماده 101 قانون مالیات های مستقیم باشد.
صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در این ماده برای کلیه مودیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی خواهد بود، در غیر این صورت به صورتحساب الکترونیکی صادرشده اعتبار مالیاتی تعلق نمی گیرد.
نیاز به ارسال فهرست معاملات فصلی موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم برای فروشنده و خریدار نمیباشد
سازمان مکلف است اظهارنامه های مالیات بر عملکرد آن دسته از اشخاص مشمول را که تمامی مقررات این قانون را رعایت کرده اند و آن را بر مبنای اطلاعات مندرج در سامانه مودیان تنظیم و در مهلت مقرر ارائه نموده اند از طریق انطباق با اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان راستی آزمایی نموده و در صورت عدم مغایرت با اطلاعات پایگاه مذکور، اظهارنامه تسلیمی را بدون رسیدگی قبول کند.
عدم عضویت در سامانه مودیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مودیان، یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل ده درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طرق، یا بیست میلیون ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مالیات های مستقیم در همان سال مالی را پیش دارد.
عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل ده درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا بیست میلیون ریال، هر یک که بیشتر باشد.

 

قوانین و احکام اجرایی

جریان کار و مدل مفهومی

صفر تا صد ارسال صورتحساب الکترونیکی (قواعد اجرایی)

 • ورود به کارپوشه مالیاتی (مودی مالیاتی)
 • دریافت گواهی امضا الکترونیکی از سایت gica.ir (مودی مالیاتی)
 • استخراج کلید عمومی یا امضای عمومی با نصب برنامه openssl (مودی مالیاتی)
 • بارگذاری امضا دیجیتال در کارپوشه مودیان و دریافت شناسه یکتای مالیاتی  (مودی مالیاتی)
 • دریافت شناسه کالا و خدمت (مودی مالیاتی و شرکت پارسان)
 • ثبت پایانه فروش استاندارد و حافظه مالیاتی استاندارد (مودی مالیاتی)
 • معرفی حساب بانکی (مودی مالیاتی)
 • انتخاب نحوه ارسال صورتحساب الکترونیکی توسط خود مودی یا شرکت معتمد (مودی مالیاتی و شرکت پارسان)
 • شناسایی درآمد در نرم افزارهای مالی و بازرگانی و فروش و درآمد شرکت مودی ( ثبت فاکتور ) (مودی مالیاتی و شرکت پارسان)
 • صدور صورتحساب الکترونیکی ( تبدیل فاکتور به صورتحساب الکترونیکی از طریق رمز نگاری و درج امضای دیجیتال و ثبت و نگهداری آن ) (مودی مالیاتی و شرکت پارسان)
 • فرخوانی API و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان (شرکت پارسان)
 • اعتبار سنجی ضوابط و شاخص های سامانه بر روی صورتحساب های ارسالی و تایید یا رد آنها توسط سامانه  (سامانه مودیان مالیاتی)
 • بارگذاری یک نسخه از صورتحساب درکارپوشه فروشنده (سامانه مودیان مالیاتی)
 • بارگذاری یک نسخه از صورتحساب در کارپوشه خریدار (سامانه مودیان مالیاتی)
 • محاسبه بدهی مالیات ارزش افزوده در دوره های سه ماه (سامانه مودیان مالیاتی )

واکنش سامانه مودیان به صورتحساب های ارسالی

 

در صورتیکه صورتحساب الکترونیکی با شاخص ها و ضوابط سامانه مودیان همخوانی داشته باشد و در آن بارگذاری گردد رویدادهای زیر اتفاق خواهد افتاد :

 • بارگذاری یک نسخه در کارپوشه فروشنده :
 • خریدار مصرف کننده نهایی است که کد اقتصادی ندارد
 • خریدار مصرف کننده نهایی نباشد یعنی فعال اقتصادی باشد :
 • خریدار عضو سامانه مودیان نیست : تثبیت صورتحساب برای خریدار
 • خریدار عضو سامانه مودیان است : 30 روز از تاریخ بارگذاری ( نه از تاریخ صدور ) امکان واکنش وجود دارد
 • بارگذاری یک نسخه در کارپوشه خریدارکه عضو سامانه مودیان است :
 • تایید صورتحساب : صورتحساب تثبیت می شود.
 • رد صورتحساب : با ذکر دلیل – صورتحساب ملغی می شود.
 • بدون واکنش : بعد از 30 روز تایید صورتحساب به صورت زیرسیستمی
 • محاسبه سیستمی مالیات
 • در پایان هر دوره سه ماهه ، بدهی مالیات بر ارزش افزوده مودی که عبارت است از ما به التفاوت مالیات فروش و مالیات خرید ( اعتبار مالیاتی ) وی در طول دوره ، طبق مقررات توسط سامانه محاسبه می شود.
 • در صورتیکه مالیات فروش مودی بیشتر از مالیات خرید ( اعتبار مالیاتی ) وی باشد ، مودی موظف است مابالتفاوت را به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، به حساب سازمان واریز کند.
 • متقابلا در صورتی که مالیات فروش مودی کمتر از مالیات خرید ( اعتبار مالیاتی ) وی باشد، سازمان موظف است با رعایت ترتیبات قانونی مربوطه مابه التفاوت را به مودی مسترد نماید.

 

ویژگی های حافظه مالیاتی از دیدگاه سازمان امور مالیاتی کشور

ویژگی های مرتبط به تولید صورتحساب :

امکان تولید شماره مالیاتی

امکان نمایش و ارائه صورتحساب به صورت چاپ و یا فایل الکترونیکی

ارسال هشدارهای هوشمند

امکان محاسبات مربوط به حد مجاز فروش

امکان اتصال و دریافت اطلاعات پرداخت الکترونیکی صورتحساب

تولید، صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی

امکان بهره گیری از اطلاعات سرور

امکان بهره گیری از اطلاعات حافظه مالیاتی

امکان بهره گیری از شناسه کالا /  خدمت و نرخ مالیاتی

 

ویژگیهای مرتبط به ارسال صورتحساب :

امکان اتصال به سامانه مودیان

امکان فراخوانی اطلاعات سرور سازمان

تامین شاخص های امنیتی مورد نیاز سامانه مودیان

امکان استعلام اطلاعات حافظه مالیاتی

امکان فراخوانی شناسه کالا / خدمت و نرخ مالیاتی

امکان استعلام وضعیت صورتحسابهای ارسالی

امکان استعلام شماره اقتصادی

پارسان
توضیحات بیشتر

نحوه اخذ شناسه یکتا حافظه مالیاتی

وارد سایت سازمان امور مالیاتی به ادرس درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور (tax.gov.ir)میشویم .

 در صفحه اصلی کارپوشه و از قسمت منو سمت راست گزینه عضویت را انتخاب کرده و سپس گزینه شناسه های یکتا حافظه مالیاتی را انتخاب کنید.

سپس در کادر جدید گزینه دریافت شناسه یکتا حافظه مالیاتی را انتخاب نمایید.

در کادر جدید سه گزینه را مشاهده میکنید که اگر مایل به ارسال صورت حساب توسط خود مودی هستید گزینه اول که « توسط مودی » نام دارد را انتخاب کنید.

در این قسمت باید از طریق علامت گیره « ATTACH » فایل استخراج شده خود را بارگذاری نمایید و گزینه بعدی را انتخاب کنید.

در مرحله بعدی نسبت به انتخاب شعب مرتبط با شناسه یکتای حافظه مالیاتی خود اقدام نمایید و گزینه بعدی را انتخاب کنید

در صفحه بعدی اگر دارای ابزار پرداخت خاصی « از جمله دستگاه کارتخوان » هستید اطلاعات مربوطه را انتخاب و گزینه بعدی را انتخاب کنید

نکته : اگر فاقد ابزار پرداخت هستید بدون انتخاب گزینه ای کلید بعدی را بزنید

در قسمت بعدی بایستی اطلاعات حافظه مالیاتی و پایانه فروشگاهی خود را در درج نمایید و گزینه بعدی را انتخاب کنید

در قسمت بعدی که تایید نهایی نام دارد اطلاعات ثبت شده را کنترل و در صورت تایید اطلاعات گزینه اتمام را انتخاب نمایید

در این صفحه شناسه یکتای حافظه مالیاتی شما صادر و نمایش داده می شود

برای ویرایش اطلاعات یا مرور اطلاعات یا غیر فعال سازی شناسه می توانید از منو سمت راست قسمت عضویت و گزینه شناسه های یکتا حافظه مالیاتی این کار را انجام دهید

فهرست شناسه یکتا کالا و خدمات ( + واحد اندازه گیری ) مورد تایید سازمان امور مالیاتی

ابتدا وارد سایت سازمان امور مالیاتی به آدرس دریافت شناسه کالا و شناسه خدمت (tax.gov.ir) شوید و سپس بر اساس فیلترهای مدنظر خود و متانسب با نوع کسب و کار خروجی شناسه یکتا کالا و خدمات را به همراه واحد اندازه گیری و همچنین نرخ مالیاتی مجاز دریافت نمایید.

نحوه ارسال صورتحساب الکترونیکی (قواعد کنترلی)

در این قسمت به وضعیت اجباری و اختیاری بودن انواع فیلدهای موجود در صورتحساب الکترونیکی براساس انواع الگوهای فروش و انواع صورتحساب اشاره شده است .

در این قسمت محل قرارگیری فیلدهای اطلاعاتی در صورتحساب الکترونیکی (hearder & detail) اشاره شده است.
سرآمد : Header بدنه : Detail

در این قسمت به کلیه مقادیری مجازی که میتواند در رابطه با فیلدهای اطلاعاتی توسط مودی انتخاب و ارسال شود اشاره شده است.
نوع صورتحساب : نوع اول – نوع دوم – نوع سوم
الگوی صورتحساب : الگوی یک : فروش – الگوی دو : فروش ارزی – الگوی سه : طلا، جواهر و پلاتین – الگوی چهار : قرارداد پیمانکاری – الگوی پنج : قبوض خدماتی – الگوی شش : بلیط هواپیما
موضوع صورتحساب : اصلی – اصلاحی – ابطالی – برگشت از فروش
نوع شخص خریدار: حقیقی – حقوقی – مشارکت مدنی – اتباع غیرایرانی – مصرف کننده نهایی
نوع پرواز : داخلی – خارجی
روش تسویه : نقد – نسیه – نقد/نسیه
واحد اندازه گیری : براساس واحد اندازه گیری مورد قبول سازمان امور مالیاتی کشور

نمونه صورتحساب نوع اول و دوم مورد تایید سازمان امور مالیاتی

چالش ها و نکات خاص اجرایی

 • حافظه مالیاتی همان ماژول فروش یا درآمد زیرسیستمهای MIS یا ERP هستند با این تفاوت که لازم است توانایی ارسال صورتحسابها را به کار پوشه داشته باشند.
 • با اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان عملا سامانه گزارش معاملات فصلی مربوط به ماده 169 حذف خواهد شد و اطلاعات اظهار نامه مالیات ارزش افزوده و قسمت فروش اظهارنامه  عملکرد هم مستقیما از سامانه مودیان استخراج و مبنا قرار خواهد گرفت.
 • برای برخی عملیات مثل رد صورتحساب توسط خریدار API وجود ندارد.
 • برخی رویه های مربوط به فاکتورهای اصلاحی و ابطالی مطابق با فعالیت های مودیان نیست.به طورمثال در رابطه با برگشت از فروش، برگشت کالای یا بخشی از فاکتور امکان پذیر نیست و باید فاکتور حذف و مجددا ایجاد گردد.
 • نحوه شناسایی درامد میتواند از طریق زیرسیستم های بازرگانی داخلی و خارجی، پخش مویرگی، مدیریت قراردادها، حسابداری و همچنین نرم افزار اکسل صورت پذیرد.
 • کنترل داخلی مطلوب در رابطه با سازمان یا خود شخص مودی بسیار مهم میباشد و باید در رابطه با نحوه ایجاد و ارسال اطلاعات به سامانه مودیان مالیاتی دستور العمل جزئی درنظر گرفته شود.
 • در رابطه با تست ارتباط با سامانه مودیان مالیاتی، محیطی تحت عنوان سندباکس در سامانه مودیان مالیاتی درنظر گرفته شده است.

نیازمندی های حوزه نرم افزاری

 • ایجاد یک زیرسیستم مجزا در رابطه با صدور صورتحساب الکترونیکی
 • فراخوانی اطلاعات مرتبط با شناسایی درآمد از زیرسیستم ها و نرم افزاری مختلف
 • فراخوانی API سازمان امور مالیاتی و ارسال صورتحساب الکترونیکی به آن
 • هشدارهای هوشمند و ارسال پیام
 • امکان نمایش و ارائه صورتحساب به صورت چاپ و یا فایل الکترونیکی
 • امکان بهره گیری و استعلام از شناسه کالا /  خدمت و نرخ مالیاتی
 • امکان محاسبات مربوط به حد مجاز فروش
 • امکان تعریف فیلدهای اجباری متناسب با مستندات ارائه شده سازمان امور مالیاتی
 • ایجاد کارتابل اعتبارسنجی داخلی یا حافظه موقت مالیاتی
 • امکان ارتباط با شرکت های معتمد مالیاتی
 • امکان مشاهده دلایل عدم ارسال موفقیت آمیز صورتحساب ها به سامانه مودیان
 • امکان تولید شماره منحصر به فرد مالیاتی
 • گزارش وضعیت ارسال صورتحساب الکترونیک

قابلیت های موجود در نرم افزار حافظه مالیاتی پارسان

نحوه ارسال صورتحساب الکترونیک یا از طریق مودی صورت پذیرد و یا از طریق شرکت معتمد
اگر حالت یک را انتخاب کنیم باید پارامترهای آدرس وب سرویس، نسخه وب سرویس و کلید خصوصی را وارد نماییم
اگر مورد ۲ را انتخاب کنیم باید پارامترهای آدرس وب سرویس، مشخصات کاربری، رمز عبور سامانه معتمد مالیاتی و همچنین کلید دسترسی را باید در نظر بگیریم

باید اطلاعات مرتبط با کالا از جمله شناسه عمومی کالا، واحد اندازه گیری و نرخ مالیاتی بر اساس فایل مورد تایید سازمان امور مالیاتی، اطلاعات ارزی از جمله نوع ارز، کد ارز و همچنین اطلاعات طرف حساب در نظر گرفته شده است.
این فرم یا می تواند به صورت مجزا در زیر سیستم حافظه مالیاتی نرم‌افزار پارسان و در لایه های مختلف قرار بگیرد و یا از زیر سیستم های مربوطه فراخوانی شود

امکان فراخوانی اطلاعات مرتبط با شناسایی و یا تحقق درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی که مشمول درآمد می شوند و در زیر سیستم های حسابداری، قراردادها و بازرگانی داخلی ، خارجی و پخش مویرگی مد نظر می باشد.
فرم های سند حسابداری از بابت شناسایی درآمد هایی که مستقیماً بدون هیچ فاکتوری در حسابداری شناسایی می شوند، صورتحساب های مرتبط با قرارداد و همچنین فاکتورهای فروش داخلی و خارجی فراخوانی میشود.
امکان تنظیم نحوه فراخوانی اطلاعات از یک سیستم های مربوطه زیر سیستم حافظه مالیاتی پارسال به صورت چند انتخابی در نظر گرفته شده است.
در رابطه با زیر سیستم حسابداری اطلاعات مرتبط با اشخاص تحت عنوان تفصیلی در نظر گرفته شده است.
در رابطه با زیر سیستم قراردادها صورتحسابهای که قبلاً صورت وضعیت شده اند و از بابت آن دریافتی صورت گرفته است در نظر گرفته می شود.
رابطه با زیر سیستم بازرگانی داخلی اطلاعات مربوطه مانند انواع فاکتورهای فروش مربوط به مدلهای متفاوت فروش مد نظر می باشد.

مسیر های پیشنهادی برای تعریف شناسه یکتا :
مدیریت سیستم قسمت تعریف در درخت واحد ها به ازای هر واحد سازمانی
مسیر زیر سیستم بازرگانی داخلی بخش اطلاعات پایه تعریف اشخاص و شرکتها
فرم جدید در اطلاعات پایه زیرسیستم حافظه مالیاتی پارسان

‌میتوان به سه طریق دستی توسط کاربر به صورت تکی، آپلود اکسل به صورت تکی و گروهی و یا از طریق وب سرویس سامانه جامع تجارت اطلاعات مرتبط با شناسه یکتا، نرخ مالیات و واحد اندازه گیری را در اطلاعات پایه زیر سیستم بازرگانی بازرگانی و یا در تنظیمات اقلام صورتحساب در زیر سیستم حافظه مالیاتی در نظر گرفت

می توان از طریق ارسال پیامکی، ایمیل و هشدار های سیستمی نرم‌افزار حافظه مالیاتی پارسان این نیازمندی را برطرف کرد .
قابلیت های مدنظر در زیر سیستم مرکز پیام به نحوی تعریف شده است و میتوان از آن زیر سیستم استفاده کرد.
پس از ارسال موفقیت آمیز صورتحساب الکترونیک اطلاعات صورتحساب از طریق پیامک یا ایمیل برای شخص خریدار ارسال میشود

پارسان

عملیات اصلی

این شماره از طریق ۱ یک الگوی مشخص که از ۲۲ کاراکتر تشکیل شده است حین ایجاد صورتحساب توسط کاربر، به صورت سیستمی تولید میشود و به صورت غیرقابل تغییر و یونیک میباشد

 در قسمت جزئیات اسناد بازرگانی این ستون باید اضافه شده و پس از انتخاب کد یا نام کالا توسط کاربر، این پارامتر یا با توجه به اطلاعات پایه و براساس کالای انتخابی فراخوانی شده و یا توسط کاربر به صورت دستی از بین شناسه های کالا انتخاب می شود

قسمت جزئیات اسناد بازرگانی این ستون باید اضافه شده و براساس نرخ مالیاتی وارد شده در اطلاعات پایه به ازای هر کالا به نمایش درمی آید

در قسمت هدر اسناد بازرگانی و به صورت تک انتخابی میباشد و شامل فروش کالا و خدمات، فروش ارز، قرارداد پیمانکاری، طلا، جواهر و پلاتین، قبوض خدماتی، بلیط هواپیما میباشد

در قسمت هدر اسناد بازرگانی و به صورت تک انتخابی میباشد و شامل حقیقی، حقوقی، مشارکت مدنی، اتباع غیر ایرانی و مصرف کننده نهایی میباشد.

در قسمت هدر اسناد بازرگانی و به صورت تک انتخابی میباشد و شامل نوع اول، نوع دوم و نوع سوم میباشد

در قسمت هدر اسناد بازرگانی و به صورت تک انتخابی میباشد و شامل نقدی، نسیه و نقدی / نسیه میباشد

در قسمت هدر اسناد بازرگانی و به صورت تک انتخابی میباشد و شامل اصلی، ابطالی، برگشتی و اصلاحی میباشد و به صورت پیش فرض در حالت اصلی قرار میگیرد.

فایل های نمونه ساخته شده و اطلاعات قسمت هدر، جزئیات و اطلاعات پرداخت به صورت تکی و گروهی و براساس همان فایل های نمونه دانلود شده از نرم افزار بازرگانی پارسان، در نرم افزار آپلود میشود.

میتوان از زیرسیستم هایی که در آن شناسایی درآمد صورت میپذیرد (حسابداری، قرارداد و بازرگانی) حین شناسایی درآمد، ابتدا فرمت صورتحساب واقعی را ایجاد و در همان لحظه تعیین وضعیت کرد و به طور مستقیم به سامانه مودیان مالیاتی ارسال کرد و در کارتابل ارسال صورتحساب نیز مشاهده کرد.

به دو صورت امکان پذیر میباشد :
اول این که میتوان حین ایجاد صورتحساب، موضوع صورتحساب را وارد نکرده و همه صورتحساب ها ابتدا در لایه حافظه موقت قرار بگیرد و از آنجا بتوان تغییر وضعیت داد و عملا موضوع صورتحساب را مشخص کرد.
دوم میتوان درحین ایجاد صورتحساب، موضوع صورتحساب را وارد کرده و پس از آن به لایه های اصلی، برگشتی، اصلاحی و ابطالی در کارتابل ارسال صورتحساب منتقل شده و آخرین وضعیت ارسالی را آنجا مشاهده کرد.
این کارتابل باید دارای فیلتر جستجتو باید و این فیلتر ها شامل : تاریخ ها، هدر اسناد بازرگانی، وضعیت ارسال، شناسه منحصر بفرد و نام زیرسیستم شناسایی درآمد میباشد
لایه های کارتابل دارای دسترسی باشد
اطلاعات قابل نمایش در کارتابل براساس تنظیمات موجود در اطلاعات پایه، از فرم های عملیاتی زیرسیستم ها به کارتابل ارسال صورتحساب مدنظر قرار گرفته است..
سرستون های موجود در لایه های کارتابل براساس پارامترهای معرفی شده در قسمت فیلتر میباشد و میتوان عملیات جستجو و سورت کردن را نیز انجام داد
ستونی تحت عنوان وضعیت ارسال در این کارتابل وجود دارد که بیانگر مواردی همچون : تایید سامانه – خطاب سامانه – رد خریدار (فعلا وجود ندارد) – ثبت شده (نام لایه مربوط به کارتابل گردش فرآیند) میباشد

میتوان درصورتی که خطای سامانه صورت میگیرد و عملا صورتحساب الکترونیک با موفقیت ارسال نمیشود، متن خطای ارسالی از سمت سامانه مودیان مالیاتی را مشاهده کرده و نسب به برطرف کردن آن اقدام نمود.
این عملا میتواند با کلیلک کردن برروی شناسه یکتای مالیاتی در کارتابل ارسال صورتحساب صورت میپذیرد.

آخرین وضعیت اسناد بازرگانی ثبت شده به تفکیک نام فرآیند و تعداد موجود در لایه های کارتابل
اسناد بازرگانی فاقد سند حسابداری (آنهایی که سند اتوماتیک فعال دارند)
میزان فروش ابرازی در دوره جاری و قبلی
میزان مالیات ابرازی در دوره جاری و قبلی
تعداد صورتحساب ارسال نشده و شده
تعداد صورتحساب ارسالی موفق و ناموفق

یک گزارش به همراه فیلتر که شامل اطلاعات هدر اسناد بازرگانی مرتبط با فاکتور فروش میباشد در نظر گرفته میشود که در آن میتوان آخرین وضعیت ارسال مشاهده کرد و خروجی اکسل گرفت

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

سوالات متداول

نرم افزار مدیریت اموال و دارایی ثابت پارسان در زمره زیرسیستم های مربوط به راهکار مدیریت مالی پارسان قرار گرفته است که معمولا پیشنهاد میشود به صورت یک راهکار جامع و یکپارچه مدیریت مالی تهیه شود اما در مواردی که مشتریان محترم فقط نیاز به زیرسیستم اموال و دارایی ثابت داشته باشند این امکان وجود دارد تا این نرم افزار جداگانه خریداری شود.

پلاک گذاری در نرم افزار اموال پارسان به صورت دستی و اتوماتیک انجام میشود که تا ۱.۰۰۰.۰۰۰ پلاک را میتوان به راحتی براساس الگوهای دلخواه پلاک گذاری کرد.برای آن که بتوان کنترل داخلی مطلوبی را اعمال کرد میتوان در تعریف پلاک دارایی از محل استقرار یا گروه دارایی را در الگوی دلخواه پلاک در نظر گرفت.

محاسبه استهلاک به صورت روز شمار محاسبه میشود و به همین دلیل از دقت بالایی برخوردار است.پس از آن که نحوه ورود اموال به نرم افزار به یکی از روش های خرید مستقیم، استقرار از سایر نرم افزارها یا انتقال از انبار مشخص شد براساس تاریخ بهره برداری و تاریخ استقرار، تاریخ ملاک محاسبه استهلاک مشخص شده و براساس زمان بندی که کاربر در نظر میگیرد این مهم انجام میشود.همچنین استهلاک دارایی هایی که عملیات قطع شناخت برای آنها صورت میگیرد به صورت اتوماتیک صورت میگیرد.

پس از ثبت تعمیرات میتوان به دو صورت افزایش عمر مفید یا افزایش بهای تمام شده اثر تعمیرات را اعمال کرد.
تجدید ارزیابی تماما براساس استاندارد بر اساس گروه دارایی و در دوره های ۳ یا ۵ ساله انجام میشود و در لحظه تجدید ارزیابی ناخالص مبلغ دفتری صفر میشود.
در رابطه با الحاق و انفصال مستقیما اثر بهای تمام شده ای دارد و بر مبلغ استهلاک نیز اثر گذار است.

گزارش تخصصی برای پوشش نیازهای اطلاعاتی طراحی و پیاده سازی شده است که علاوه بر رفع نیازهای مدیران میانی و عالی، نیازهای استفاده کنندگان برون سازمانی مانند حسابرسان مستقل و بازرسان را نیز در برمیگیرد.

به طور کامل هر آنچه که یک سازمان چند شرکتی درباره مدیریت اموال و دارایی ثابت نیازدارد در نرم افزار اموال و دارایی ثابت تحت وب پارسان در نظر گرفته شده است.ساختار سازمانی مد نظر را درنرم افزار پارسان ایجاد کرده و پس از آن به طور جداگانه یا همزمان میتوان عملیات مربوط با اموال را انجام داد.لازم به ذکر است که برای سازمان های چند شرکتی به هیچ وجه در تعریف کاربران محدودیت وجود ندارد.

تازه‌های کافه‌دانش