مقالات

وظایف مودیان مالیاتی چیست ؟

مودی مالیاتی به چه معنی است؟

در تعریف مودیان مالیاتی می توان گفت که به هر شخص حقیقی یا حقوقی که در اداره مالیات پرونده مالیاتی داشته باشد، مودی گفته می شود، همچنین به ارباب رجوع یا اشخاص حقیقی و حقوقی که موظف به پرداخت مالیات هستند و مالیات از آنها مطالبه می شود، مودی مالیاتی می گویند. همه افراد که بابت انجام کار یا فعالیت شغلی در حال انجام معامله و کسب و کار هستند و موظف به پرداخت مالیات به دولت هستند مودیان مالیاتی نامیده می شوند.

 

حتماً بخوانید: چه کسانی باید در سامانه مودیان مالیاتی ثبت نام کنند ؟

 

نظام مالیاتی

یکی از اصول مهم بهبود نظام مالیاتی علاوه بر تدوین قوانین و مقرراتی که بر پایه مودی محوری باشد این است که مودیان مالیاتی نسبت به وظایف و تکالیف قانونی خود اطلاع و آگاهی کامل داشته باشند. که بر پایه همین موضوع سازمان امورمالیاتی وظایف مودیان مالیاتی را در فصل پنجم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم از مواد ۱۷۷ تا ۱۸۱ به شرح ذیل بیان داشته است.

* مودیان مالیاتی بایستی اظهارنامه های موضوع قانون مالیاتی های مستقیم را که مکلف به تسلیم آن در موعد مقرر (اشخاص حقوقی به مدت چهار ماه پس از پایان سال مالی و اشخاص حقیقی به مدت سه ماه پس ازپایان سال شمسی یا همان پایان خرداد ماه ) هستند به تفکیک و با اخذ کد رهگیری از طریق نرم افزارالکترونیکی اظهارنامه تسلیم نمایند.

* صاحبان مشاغل مکلف اند ظرف مدت چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت یا ثبت مراتب را کتبا به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند. که انجام ندادن این تکلیف موجب جریمه ای معادل ده درصد مالیات قطعی و نیز محرومیت از کلیه تسهیلات و معافیت های مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی می شود.

* در صورتی که مودی چندین محل سکونت داشته باشد موظف است یکی از آنها را به عنوان محل سکونت اصلی به اداره امور مالیاتی معرفی کند در غیر اینصورت خود اداره امورمالیاتی می تواند هر کدام از محل های سکونت مودی را بعنوان محل اصلی سکونت تلقی کند.

* مودیان مالیاتی موظفند دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم را جهت رسیدگی در اختیار ماموران مالیاتی و هیات های بازرسی قرار دهند در غیر اینصورت مشمول مجازات و از معافیت های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد رسیدگی محروم می شوند.

 

برخی از ماده قانون های کلیدی و مهم در بحث مالیات و امور مودیان به شرح زیر است:

– ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده :

پس از راه‌اندازی سامانه مودیان، همه مشمولان این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می‌کند، در سامانه مزبور ثبت نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمایند. ثبت معاملات (خرید و فروش) در سامانه مودیان، به منزله ثبت در دفاتر قانونی است. تا آن زمان، ترتیبات ثبت‌نام، نحوه ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی و رسیدگی به آنها حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و اصلاحات بعدی آن است. در سایر موارد، مفاد این قانون جاری است.

– ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده :

چنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نتواند سامانه مودیان را مستقر کند، مکلف است رسیدگی به اظهارنامه مودیان موضوع این قانون را که بعد از اتمام مهلت مزبور به سازمان تسلیم می‌شود، صرفاً به میزانی که در تبصره این ماده‌آمده است، محدود نموده و سایر اظهارنامه‌ها را بدون رسیدگی قبول نماید.

تبصره‌:

بعد از استقرار سامانه مودیان سازمان مجاز است حداکثر یک‌درصد(۱%) از پرونده‌های مالیاتی مودیان عضو سامانه مودیان را با اولویت مودیان بزرگ مورد رسیدگی قرار دهد. چگونگی انتخاب مودیانی که پرونده آنها باید مورد رسیدگی قرار گیرد، در دستورالعملی که با پیشنهاد سازمان به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، معین می‌شود. سازمان مکلف است تا پایان مهرماه هر سال فهرست اسامی مودیانی که مشمول رسیدگی قرار می‌گیرند را در سامانه عملیات الکترونیکی خود اعلام عمومی کند.

شرط اصلی بهبود نظام مالیاتی علاوه بر تدوین قوانین و مقرراتی که بر پایه مودی محوری باشد این است که مودیان مالیاتی نسبت به وظایف و تکالیف قانونی خود اطلاع و آگاهی کامل داشته باشند که برپایه همین موضوع وظائف مودیان مالیاتی در فصل پنجم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم از مواد 177 تا 181 به شرح ذیل بیان داشته است.

1 – طبق ماده 177 قانون مالیاتهای مستقیم مودیان مالیاتی بایستی اظهارنامه های موضوع قانون مالیاتی های مستقیم را که مکلف به تسلیم آن در موعد مقرر (اشخاص حقوقی به مدت چهار ماه پس ازپایان سال مالی و اشخاص حقیقی به مدت سه ماه پس ازپایان سال شمسی یا همان پایان خرداد ماه ) هستند به تفکیک و با اخذکد رهگیری از طریق سایت سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir ارسال نمایند.
طبق تبصره 3 ماده 177 قانون مالیاتهای مستقیم صاحبان مشاغل مکلف اند ظرف مدت چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتبا به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند.که انجام ندادن این تکلیف موجب جریمه ای معادل ده درصد مالیات قطعی ونیز محرومیت از کلیه تسهیلات و معافیت های مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی می شود.

2 – بر اساس ماده 179 قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که مودی چندین محل سکونت داشته باشد موظف است یکی از آنها را به عنوان محل سکونت اصلی به اداره امور مالیاتی معرفی کند در غیر اینصورت اداره امورمالیاتی می تواند هر کدام از محل های سکونت مودی را بعنوان محل اصلی سکونت تلقی کند.

3 – مودیان مالیاتی موظفند دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم را جهت رسیدگی در اختیار ماموران مالیاتی وهیات های بازرسی قرار دهند در غیر اینصورت مشمول مجازات و از معافیت های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد رسیدگی محروم می شوند.
استفاده از پایانه های فروشگاهی از دیگر تکالیف مودیان است که باید با توجه به نوع شغل نسبت به نصب و راه اندازی و استفاده از پایانه های فروشگاهی اقدام نمایند.مودیان مشمول این قوانین مکلفند، اطلاعات پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی خود را در موعد مقرر، در این سامانه ثبت نمایند. مودیانی که ثبت اطلاعات را تمکیل نموده و شناسه یکتای حافظه مالیاتی خود را دریافت نمایند، از تسهیلات و مشوق های مالی تعیین شده در قوانین بهره مند خواهند شد.

 

 

 

زیرسیستم‌های مرتبط
نرم افزار انبارداری
نرم افزار بازرگانی خارجی
نرم افزار بازرگانی داخلی
نرم افزار امور قرارداد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

9 − 1 =