مشاوره صادقانه ،انتخاب آگاهانه

سال تجربه حضور در ابعاد مختلف بازار نرم افزار کشور شامل طیف گسترده ای از نهادها، سازمان ها و شرکت های خصوصی و دولتی، دانشی است که تیم مشاورین ما صادقانه آن را در قالب خدمات مشاوره رایگان به مشتریان ارایه می نمایند.خدمات مشاوره پارسان در بخش های مختلف پیش بینی شده تا بتواند نمایی ۳۶۰ درجه از واقعیت را پیش روی شما قرار دهد.

مشاوره زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری

نیاز سنجی و مشاوره در خصوص تامین و تجهیز زیرساخت های لازم از جمله:

مشاوره تعیین و خرید زیر ساخت های سخت افزاری

مشاوره شبکه های کامپیوتری

مشاوره پیکربندی های امنیتی

مشاوره پیکربندی بانک اطلاعاتی

مشاوره قبل از خرید

مشاوره قبل از خرید

انجام کلیه مراحل لازم جهت نیاز سنجی کسب و کار و سازمان، امکان سنجی پیاده سازی راهکارها، مشاوره در خصوص نحوه پیاده سازی و استقرار راهکارها در سازمان، که می تواند شامل موارد زیر باشد:

جلسات تخصصی با مدیران ارشد و میانی جهت: بررسی سازمان در سطح کلان، شناخت نیازها و اولویت و درجه اهمیت آنها، فرهنگ سازمانی و چالش های کسب و کار

جلسات تخصصی با کاربران کلیدی سیستم جهت شناخت نیاز های عملیاتی

بررسی و شناخت وضع موجود و ترسیم وضعیت مطلوب در آینده

شناخت و تبیین الزمات و ریسک های استقرار راهکار

 

مشاوره استقرار راهکارها و محصولات

با توجه به بررسی های انجام شده در مسایل کسب و کار در این مرحله مشاوره های زیر ارایه می گردد:

پیشنهاد مدل های عملیاتی برای استقرار سیستم ها با توجه به فرهنگ سازمانی، اولویت نیازها و محدودیت های موجود.

پیشنهاد های اصلاحی در جهت بهینه تر شدن فرآیندهای کسب و کار.

شناخت و تبیین الزمات و ریسک های استقرار راهکار.

ارایه مشاوره در خصوص تعریف چارچوب های کلی در راهکار به نحوی که منجر به خروجی مطلوب در قالب فرآیند ها و گزارشات و … گردد. (مشاوره حوزه های مالی، مالیاتی، مدیریت موجودی، خرید و فروش، اتوماسون اداری، منابع انسانی و…)

ارایه مشاوره در خصوص پیاده سازی و استقرار بهینه فرآیندها (Best Practice)

نیاز سنجی و مشاوره در خصوص دوره های آموزشی مورد نیاز کاربران.

مشاوره در خصوص بانک های اطلاعاتی و تبدیل اطلاعات.

سایر تعهدات شرکت راهکارهای نرم افزاری پارسان