ثبت، ردیابی، کنترل، مدیریت چرخه عمر، تجدید ارزیابی، بیمه، مالیات، استهلاکات، جمعداری اموال و خیلی موارد دیگر!

سیستم اموال و دارایی ثابت پارسان

سیستم اموال و دارایی ثابت پارسان | از همیشه راحت تر

با سیستم اموال و دارایی ثابت پارسان می توانید به راحتی اموال و دارایی های سازمان را مدیریت کرده و بی هیچ دغدغه پاسخگوی مراجع قانونی و مدیران سازمان باشید. پارسان اطلاعات مربوطه را، برای هر دارایی را متناسب با نیاز آن جمع آوری و کنترل می کند.

چرا از سیستم اموال و دارایی ثابت پارسان استفاده می کنیم؟

  • شناسایی ، تحلیل گری ، رهگیری و گزارشگری یکپارچه اطلاعات دارایی های واحد تجاری.
  • گروه بندی اموال به تعداد سطوح نامحدود.
  • صدور اتوماتیک سند حسابداری برای رویدادهای اموال.
  • یکپارچه با سیستم های خرید و تدارکات، حسابداری و مدیریت انبار.