اطلاعات صحیح و به موقع را از راهکار BI پارسان بخواهید.

راهکار هوش تجاری پارسان BI

راهکار هوش تجاری پارسان Business intelligence

مدیران کسب و کار غالبا توان بالایی در تصمیم گیری دارند و اهداف خود را به روشنی پیش چشم خویش می بینند، اما برای تصمیم گیری نیاز به اطلاعات صحیح و به موقع دارند و این اطلاعات صرفاً خروجی یک راهکار نرم افزاری تحت وب و Real Time به نام پارسان می باشد.

یکی از بخش های حیاتی سازمان نحوه چیدمان اطلاعاتی است که می خواهیم به عنوان پایه های تصمیم گیری از آنها در آینده استفاده کنیم. ما در راهکار پارسان به مدد ۲۰ سال سابقه و تجربه حضور در عالی ترین سطوح سازمانیِ ایران، توانسته ایم شاخص های کلیدی تصمیم گیری را استخراج و برپایه اطلاعات به روز صنعت نرم افزار بستری را برای ارایه گزارشات تحلیلی فراهم آورده ایم تا مدیران و کارشناسان بخش های مختلف سازمان بتوانند در کوتاه ترین زمان به جدیدترین اطلاعات و تحلیل های سازمان خود دسترسی داشته باشند.

چرا از راهکار هوش تجاری BI پارسان استفاده می کنیم؟

اگر شما صاحب کسب و کار و یا یکی از مدیران یک هلدینگ بزرگ هستید به پارسان نیاز دارید تا امکانات زیر را در اختیار داشته باشید:

 • تجزیه و تحلیل اطلاعات.
 • بررسی روندها، جریانها و نسبت ها.
 • بررسی فرازها و فرودها – نقاط قوت و ضعف در سطح خرد و کلان
 • تجمیع اطلاعات سازمان.
 • تحلیل تعامات و تراکنش های انجام شده.
 • تعریف و تحلیل شاخص های ارزیابی سازمان.
 • تحلیل الگوی خرید و فروش سازمان.
 • تحلیل الگوی انبارش در سطح سازمان.
 • تحلیل صورت های مالی.
 • تحلیل وضعیت منابع انسانی.
 • ارزیابی سودآوری در سطح محصول، شعبه و شرکت.
 • تحلیل مراکز هزینه، مراکز سود، مراکز درآمد و مراکز سرمایه گذاری.
 • گزارشات تحلیلی بهای تمام شده و کنترل هزینه با ابزارهای حسابداری مدیریت.
 • محاسبه و تحلیل نسبتهای عمودی و افقی.
 • محاسبه، تحلیل، پردازش و گزارش KPI در سطح فردی، واحدی و شرکت/ سازمان.