راهکار مدیریت پشتیبانی و اداری

راهکار مدیریت پشتیبانی و اداری

راهکار مدیریت پشتیبانی و اداری

به نظرشما ایجاد ارتباط بین تمام بخش های سازمان به دور از هرنوع کاغذبازی امکان پذیر است؟

مدیریت بر فرآیندهای اداری که بصورت روتین در شرکت ها صورت میگیردچه اهمیتی دارد ؟

برای داشتن یک ارتباط پویا و بدون کاغذ که از سرعت بالایی برخوردار باشد چه ابزارهایی لازم است ؟

برای جواب دادن به تمام این سوالات لازم است با مدیریت منابع سازمانی که امروزه تحت عنوان ERP شناخته میشود بیشتر آشنا بشویم.این سیستم بر پایه قابلیت محوری بنا شده است و برای آن که بتوان از حداکثر کارایی منابع سازمانی استفاده کرد لازم است یک پایگاه مشترک اطلاعاتی بوجود اورد تا زیرچتر یکپارچگی بتوان علاوه برافزایش سرعت دسترسی به اطلاعات بتوان به صورت سیستماتیک مدیریت هوشمندی را انجام داد.در دنیای ERP زیرسیستم هایی از جمله زیرسیستم های اتوماسیون اداری ،خرید تدارکات و امور نقلیه وجود دارد که به نوعی در خدمت سایر بخش های سازمان قرار میگیرند تا روال جاری شرکت ها با سرعت بیشتری انجام بشود. این زیرسیستم ها علاوه بر آنکه با یکدیگر به صورت لحظه ای در ارتباط هستند و از اطلاعات مشترک آنها میتوان استفاده کرد ،با سایر بخش های اصلی و حساس مرتبط هستند.این ابزار در جهت کاهش استفاده از کاغذ و فرآیند کاغذبازی طراحی و تولید شده اند.برای آتکه بتوان علاوه بر پوشش نیازهای متنوع مکاتباتی که هم در داخل شرکت و هم در خارج شرکت انجام میشود ،به دنبال کاهش هزینه ها باشیم باید به دنبال ابزاری قوی وهوشمند باشیم که همواره محدودیت های مکانی و زمانی را ازبین ببرد و از لحاظ دسترسی به اطلاعات تمام بخش های مرتبط نگرانی نداشته باشیم.در رابطه با اهمیت  امور اداری میتوان به نقش رابط و متصل کننده بخش های مختلف سازمانها اشاره کرد .لازمه آن که بتوان با اشخاص درون و برون شرکت رابطه مناسب و سریعی داشت وجود یک اتوماسیون اداری قوی لازم و ضروری است.

راهکار مدیریت پشتیبانی و اداری پارسان

راهکار مدیریت و پشتیبانی پارسان شامل زیرسیستمهای اتوماسیون اداری، خرید و تدارکات و امور نقلیه میباشد که استفاده از هرکدام از این زیر سیستمها میتواند بخش عمده ای از دغدغه هر سازمان یا شرکت را پوشش دهد. اصولا سازمانهای بزرگ و متوسط برای انجام امور مکاتبات داخلی و خارجی خود همیشه دچار کمبودهای فرآیندی هستند و استفاده از یک زیرسیستم پویا در پوشش این فرآیندها میتواند بخش زیادی از هدر رفتن انرژی مصرفی و اصطکاک های درون سازمانی را کاهش دهد. این زیرسیستم یکی از اصولی ترین و پربازده ترین زیرسیستمهای یک نرم افزار ERP میباشد که علاوه بر کانالیزه و مکانیزه کردن روال و فرآیندهای رسیدگی به مکاتبات و جلوگیری کردن از هدر رفتن منابع سازمان میتواند تاثیر بسزایی در جلوگیری از هدر رفتن منابع طبیعی انجام دهد. استفاده از این زیرسیستم در کشورهای پیشرفته و رو به پیشرفت توانسته تا 67 درصد کاهش هدر رفت کاغذ برای امور مکاتبات را در بر داشته باشد. در عین وجود همه این مزایا اختصاص فضا برای نگهداری مکاتبات کاغذی معضل دیگری خواهد بود که این زیرسیستم از لحاظ ساختاری کمک به سزایی در رفع این مشکل خواهد کرد. در قسمت خرید و تدارکات نیز اصولا برای شرکتهای بازرگانی یا تولیدی موضوع وجود انبارش مناسب کالاهای مصرفی و تجاری از اهمیت بالایی برخوردار است و یک سیستم کارآمد میتواند تضمیی برای رسیدن به اهداف دیگر سازمان باشد. شرکتهای بزرگ و متوسط و سازمانها نیز برای انجام برنامه ریزی ها و کنترل منابع موتوری خود میبایست از یک زیرسیستم قوی استفاده کنند تا اصولا با هزینه کردن کمتر و بجا بتوانند انتفاع بیشتری ببرند. ساز و کار زیرسیستم نقلیه به صورتی طراحی شده است که این مهم در کمترین میزان ورود اطلاعات بیشترین بازدهی گزارشی و برنامه ریزی را دارا باشد.

نگاهی به راهکار مدیریت پشتیبانی و اداری تحت وب پارسان

نرم افزار خرید و تدارکات تحت وب پارسان

ویژه : ثبت هزينه سفارش و تعیین روش تسهیم هزينه به اقلام سفارش

راحت :کنترل مغايرت ها  و ارائه آخرين وضعیت سفارشات و موجودی درراه

کاربردی : رديابی چرخه خريد و تداركات و بررسی و تايید توسط مقام مسئول

نرم افزار اتوماسیون اداری تحت وب پارسان

ویژه :یکپارچگی با زیرسیستم های پرسنلی ،خرید تدارکات و بازرگانی

راحت :امکان اتصال به سیستم ايمیل شركت/ سازمان

کاربردی :صدور انواع نامه و امکان تعريف دبیرخانه های مختلف

نرم افزار امور نقلیه تحت وب پارسان

ویژه : آلارم هشداری دقیق زمان بیمه وسایل حمل و نقل

راحت :ثبت مشخصات انواع خودرو تملیکی و اجاره ای

کاربردی :گزاش وضعیت انواع وسایل حمل و نقل

زیر سیستم های تحت وب و یکپارچه مدیریت پشتیبانی و اداری