راهکار مدیریت جامع سرمایه انسانی

راهکار مدیریت جامع منابع انسانی

راهکار مدیریت جامع سرمایه انسانی

آیا فکر میکنید داشتن پرسنلی که به دور از حاشیه و شکایت ،فعالیت های روزانه خودرا انجام دهند کار دشواری است ؟

 آیا مدیریت جامع سرمایه انسانی از اهمیت  بالایی برخوردار است ؟

 داشتن چه ابزاری و با چه ویژگی هایی شما را در مدیریت منابع انسانی و ایجاد ارتباط مناسب با پرسنل کمک خواهد کرد؟

برای پاسخگویی به این سوالات ابتدا باید با سیستم مدیریت منابع سازمانی ERP آشنا شویم.ERP مفهومی که برپایه یکپارچگی و پایگاه داده مشترک بنا شده است،از زیرسیستم ها و ماژول های مختلفی تشکیل گردیده که با استفاده از قابلیت های مختلف تعریف شده دراین سیستم، ارتباط مناسب وسریع بین بخش های مختلف سازمان ایجاد میشود.در دنیای ERP، زیرسیستم هایی از جمله زیرسیستم های پرسنلی ، احکام و کارگزینی ، مدیریت تردد ، حقوق و دستمزد ، رفاهی و آموزش وجود دارد که باعث میشود همواره نظارت جامعی بر منابع انسانی داشته باشید و به تبع آن بتوانید با ایجاد ارتباط مناسب و رضایتمندی، حداکثر کارایی نیروی انسانی را در جهت رسیدن به اهداف سازمان بکارببرید.استفاده از یک سیستم یکپارچه که بتواند فعالیت پرسنل از بدو ورود تا زمان خارج شدن را رصد کند و در پیرو ایجاد رضایتمندی ،محاسبات دقیقی از حقوق و مزایای پرسنل داشته باشد، مدیریت جامع سرمایه انسانی را آسان کرده و زیر چتر آموزش میتوان پرسنلی فعال و پایبند به اهداف شرکت داشت.در رابطه با اهمیت مدیریت سرمایه انسانی لازم بذکر است بدانید تمام اعتبار و بقای سازمان ها در گرو مدیریت صحیح سرمایه انسانی (تمام پرسنل و کارمندان با هر پست و مقامی ) است.

راهکار مدیریت جامع منابع انسانی پارسان

راهکار مدیریت جامع منابع انسانی ابزاری است برای ساده سازی فرآیندهای پیچیده، حذف روالهای دوباره کاری در زمان ورود اطلاعات پایه و بهبود فرآیندهای خاص این راهکار. با استفاده از این راهکارها مدیران میانی و بالادست سازمان قادر واهند بود تا ضمن کاهش هزینه های سربار اضافی و حذف دوباره کاری ها ساختار مناسب و بهینه ای برای جمع آوری و پردازش اطلاعات فراهم کنند تا در ادامه بتوانند با تصمیمات اصولی و بهینه، بهره وری کارکنان و عملکرد سازمان را افزایش دهند. راهکار مدیریت جامع منابع انسانی شرکت پارسان این امکان را برای شما فراهم کرده است تا پروسه جذب، ارتقا، پیشرفت، خروج و … پرسنل را بصورت کاملا یکپارچه با زیرسیستمهای دیگر مدیریت کند.این مجموعه شامل زیر سیستمهای پرسنلی، کارگزینی و احکام، حقوق و دستمزد، مدیریت تردد، رفاهی، و آموزش کارکنان میباشد

نگاهی به راهکار مدیریت جامع منابع انسانی تحت وب پارسان

نرم افزار پرسنلی تحت وب پارسان

ویژه : تعیین وضعیت پرسنل و انتساب پرسنل اداری  به پست های سازمانی

راحت : ایجاد گروه های شغلی متفاوت و اختصاص امتیاز به آنها

کاربردی : گزارش جامع تحلیلی مرتبط با پرسنل با اعمال فیلتر های دلخواه

نرم افزار حقوق و دستمزد تحت وب پارسان

ویژه: امکان محاسبه معوقات حقوق به 3روش حکمی – فرمولی – دستی

راحت : تنظیمات مرتبط با بیمه ، مالیات و فیش حقوقی پرسنل

کاربردی : سرعت بینظیر در انجام محاسبات دشوار حقوق دستمزد

نرم افزار مدیریت تردد تحت وب پارسان

ویژه : تعریف نامحدود انواع شیفت و شرایط خاص به تفکیک پرسنل

راحت :ارجاع اتوماتیک درخواست ماموریت و مرخصی به مدیران

کاربردی : محاسبه خودکار کاکرد به تفکیک پرسنل

نرم افزار امور رفاهی تحت وب پارسان

ویژه : پیش بینی نواع هزینه به تفکیک هر برنامه رفاهی

راحت : تعریف بی دردسر انواع برنامه های رفاهی

کاربردی : ثبت پیشنهادات و انتقادت درباره برنامه رفاهی به تفکیک پرسنل

نرم افزار احکام و کارگزینی تحت وب پارسان

ویژه : تعریف نامحدود درختواره واحد های سازمانی و منعطف در برابر تغییر قانون خدمات کشوری وقانون کار

راحت : صدور اتوماتیک انواع احکام از جمله احکام خدمات کشوری ،قانون کار ، بازنشستگی ، اخراج و …

کاربردی : ارزیابی دقیق عملکرد کارکنان براساس شاخص های تعریف شده

زیر سیستم های تحت وب و یکپارچه مدیریت جامع منابع انسانی