پوشش کلیه امور مرتبط با سهام

 سیستم امور مجامع پارسان

سیستم امور مجامع پارسان

هر آنچه برای مدیریت امور مجامع خود نیاز دارید: تعریف انواع مجامع به همراه مشخصات آن، ثبت موضوعات مطرح شده در مجمع، رای گیری ها، اطلاعات افراد و نمایندگان سهام داران و…

 

چرا از سیستم امور مجامع پارسان استفاده می کنیم؟

  • ثبت مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکتها در دوره های مختلف.
  • برگزاری مجامع عادی و فوق العاده و ثبت نتایج آنها.
  • ثبت آرا شرکت کنندگان در مجمع و ثبت نتیجه نهایی.
  • مدیریت اسناد و مصوبات جلسات مجمع.
  • ثبت اقدامات مرتبط با هر نوع موضوع (انحلال شرکت ، افزایش سرمایه و …).
  • آرشیو و نگهداری پیوست ها و مستندات مورد نیاز برای هر مجمع.