پیش به سوی حذف کاغذ

 اتوماسیون اداری پارسان

eOffice اتوماسیون اداری پارسان

اتوماسیون اداری تحت وب پارسان امور اداری سازمان تان را پوشش می دهد، از تعریف ساختار و چارت سازمانی، تعریف نقش ها، دسترسی ها، نحوه گردش نامه ها و کارها، تا ارایه گزارشات متنوع همگی بخشی از سیستم اتوماسیون اداری پارسان است که در هماهنگی و یکپارچگی کامل با سایر سیستم ها و راهکارهای پارسان در دسترس شما هستند.

چرا از اتوماسیون اداری پارسان استفاده می کنیم؟

  • حذف کاغذ:

سازمان خود را کاملا الکترونیکی نموده و آرشیوها و سوابق را نیز به صورت دیجیتالی ثبت و نگهداری کنید.

  • ارتباطات برون سازمانی:

با پیش بینی پروتکل های لازم، امکان اتصال به سایر اتوماسیون های اداری در سطوح مختلف را خواهید داشت.

  • فرآیند محور:

بسته به نیاز امکان تعریف فرآیندها و گردش کارها برای بخش های مختلف فراهم شده است.

  • امنیت:

رمز نگاری داده ها و همچنین ویژگی های محرمانگی از اجزا اصلی و ساختار قدرتمند پارسان است.